Türk Bitig: Hangi yerde azizlerin toplantısı olsaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-49
Kayu yerde azizlemi cem'i bolsaHangi yerde azizlerin toplantısı olsa
Oşal yerde hal ilmini aygum kelürO şu yerde hal ilmini söyleyesim gelir
Alarnı sohbetini huşlasam menOnların sohbetinden hoşlansam ben
Özimni özleriğe katgum kelürÖzümü özlerine katasım gelir
 
Huş sohbetliğ dervişlerge canım bersemHoş sohbetli dervişlere canımı versem
Her bir baskan izlerini közge sürsemHer bir bastıkları izi göze sürsem
Hizmet kılıb yahşılardın dua alsamHizmet kılıp iyilerden dua alsam
Andın songra şevk şarabın tatgum kelürOndan sonra şevk şarabını tadasım gelir
 
Şevk şarabın içken kılur dünya talakŞevk şarabını içen kullar dünyayı boşar
Hızr babam kelib anga berür sebakHızır babam gelip ona verir ders
Dünya tefib kılıb yürgil yüz ming talakDünyayı tepip, yürü eyleyip yüzbin talak
Şundağ erge aziz canım bergüm kelürŞöyle ere aziz canımı veresim gelir
 
Vaderiğa hoblar hemme yığlab öttiVah yazık iyiler hepsi ağlayıp geçti
Anasıdın tuğdı erse matem tuttıAnasından doğdu ise matem tutdu
Közüm yumup ta açgunca ömrim öttiKözüm yanıpta açana kadar ömrüm geçti
Bu dünyanı puçek pulga satgum kelürBu dünyayı geçmez akçeye satasım gelir
 
Tili birle ümmetmen dep yalğan sözlerDili ile ümmetim diye yalan söyler
Kişi malın almak üçün hezyan sözlerKişi malını almak için saçma-sapan sözler
Helalini munda taşlap haram közlerHalini burda bırakıp haram gözler
Nâdânlarğa bu sözlerni aygum kelürCahillere bu sözleri diyesim gelir
 
Zamâne ahir bolsa akıl ketgeyZamana ahir olsa akıl gider
Ademoğlu birbirini tutub yegeyAdemoğlu birbirini tutup yer
Dünya üçün iman İslam dinin satgayDünya için İman-İslam dinini satar
Akillerge bu sözlerni aygum kelürAkıllılara bu sözleri diyesim gelir
 
Melayikler yığılıp bir kün suhbet kurdıMelekler toplanıp bir gün sohbet kurdu
Raks u se'ma urmak üçün yügrüb yürdiRaks ve sema yapmak için yürüyüp yürüdü
Mi'rac üzre Hak Mustafa munı kördiMiraç sırasında Hakk Mustafa bunu gördü
Emdi men hem raks u se'ma urgum kelürŞimdi ben de raks ve sema edesim gelir
 
Hak Mustafa bihuş bolup özdin ketdiHakk Mustafa kendinden geçip özünden gitti
Cibril kelip Hak Mustafa başın tuttıCebrail gelip Hakk Mustafa'nın başını tuttu
Subhan İgem kudret birle zikr ögrettiSübhan Melik'im kudret ile zikir öğretti
Ümmet bolsam men hem zikrin aygum kelürÜmmet olsam ben de zikrini diyesim gelir
 
Aşık bolsan köz yaşıngnı saçıp yürgilAşık olsan gözyaşını saçıp yürü
Beyazid dek dünya ukbın tefip yürgilBeyazıd gibi dünya derdini tepip yürü
Edhem sıfat taht u bahtdın keçip yürgilEdhem gibi taht ve kısmetden geçip yürü
Himmet berseng dünya ukbın tebgüm kelürHimmet versen dünya derdini tepesim gelir.
 
Kul Hace Ahmed dünya körseng zinhar kaçgılKul Hoca Ahmed dünyayı görsen sakın, kaç
Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgılZikrini deyip tarikatın yolunu aç
Ayet hadis sözi birle dinar saçgılAyet hadis sözü ile para saç
Erenlerdin dürr ü gevher algum kelürErenlerden inci ve cevher alasım gelir.