Türk Bitig: Muhabbetin deryasında dalgıç olupEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-48
Muhabbetni deryaside gevvas bolupMuhabbetin deryasında dalgıç olup
Marifetni gevherini algum kelürMarifetin cevherini alasım gelir
Tarikatnı meydanıda pervaz kılıpTarikatın meydanında kanat çırpıp
Ul tubi darahtige kongum kelûrO tuba dallarına konasım gelir
 
Ul tubi darahtini ekse bitmesO tuba dallarını ekse yetişmez
Allah degen aşık kuldın taksir kelmesAllah diyen aşık kuldan hata gelmez
Çın aşık eren hergiz yolda kalmasGerçek aşık eren asla yolda kalmaz
Aşık bolup Allah yadın aygum kelürAşık olup Allah yadını diyesim gelir
 
Aşk kullar Hak yadıdın hali ermesAşık kullar Hakk yadından uzak değil
Hakikatlığ bu dünyaga meyl kılmasGerçekten bu dünyaya meyletmez
Çın aşıklar dünya ukbin hergis almasGerçek aşıklar dünya derdini asla almaz
Men teki bu dünyanı koygum kelürBen dahi bu dünyayı koyasım gelir
 
Tecellini nurı birle aklı şaşkanTecellinin nuru ile aklı şaşan
AIlah teyu köngil bağlab torğa aşkanAllah diye gönül bağlayıp Tur'a aşan
Muhabbetni otı birle kaynab taşkanMuhabbetin ateşi ile kaynayıp taşan
Men teki Allah teyu bargum kelürBen dahi Allah diye varasım gelir
 
Allah yadı köngillerini kıldı hürremAllah yadı gönülleri kıldı sevinçli
Belh mülkini taşlab gilem kiydi EdhemBelh ülkesini terkedip aba giydi Edhem
Gilem kiyib hidayetge urdı kademAba giyip hidayete bastı ayak
Hidayetge andağ kadem urgum kelürHidayete onun gibi ayak basasım gelir
 
Gilem kiygen ul azizler Hakk'a yakarAba giyen o azizler Hakk'a yakar
Çün sırları dükan içre Hak'nı taparÇünkü sırları dükkan içinde Hakk'ı bulur
Ahlarıdın tilim tağlar sızıb akarAhlarından dilim dağlar sızıp akar
Selim bolub ol gilemni kiygüm kelürSelim olup o abayı giyesim gelir
 
Selim bolup saf boldı Cüneyd, ŞibliSelim olup saf oldu Cüneyd Şibli
Nefsin tefip kahr kıldı Hasan BasriNefsini tepip kahr eyledi Hasan Basri
Haknı koyup fena boldı Zünnun MısriHalkı bırakıp yok oldu Zünnun Mısri
Azizlerge mutabe'at kılgum kelürAzizlere itaat edesim gelir
 
Allah yadı tekebbürni üyin buzdıAllah yadı tekebbürün evini yıktı
Meşayihler bu halkanı görklük tüzdiŞeyhler bu halkayı görkemli düzenledi
Çün Hu dedim ma'siyetler tüzge tozdıÇünkü Hu dedim kötülükler doğruya yöneldi
Men hem teki ul halkada bolgum kelürBen dahi o halkada olasım gelir
 
Şevk şarabın içtim erse kıldı harabŞevk şarabını içtim ise kıldı harap
Muhabbetni otı birle bağrım kebabMuhabbetin ateşi ile bağrım kebap
Didarını ruzi kılsa İzim VehhabCemalini nasib eylese Azim Vehhab
Darusselam sarayıga kirgüm kelürDarusselam sarayına giresim gelir
 
Kul Hace Ahmed gevher yanglığ hikmet aytdıKul Hoca Ahmed cevher gibi hikmet söyledi
Azizlerni medhi birle sözin yaydıAzizlerin medhi ile sözünü yaydı
Uzun tünni künge ulab kıyam turdıUzun geceyi gündüze ekleyip kıyamda durdu
Dua okub revan hikmet aygum kelürDua okuyup durmadan hikmet söyleyesim gelir