Türk Bitig: Bir gün geldi Ebu Bekir Selman ileEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-46
Bir kün keldi Ebubekr, Selman birleBir gün geldi Ebu Bekir Selman ile
Hak Mustafa râzın açtı Rahman birleHakk Mustafa niyazını açtı Rahman ile
Bârça barur bu dünyâdın erman birleHerkes gider bu dünyada üzüntü ile
Elkin bolub Hakk'a vasıl bolmak üçünElin olup Hakk'a vasıl olmak için
 
Azrail bir kün keldi fermân birleAzrail bir gün geldi ferman ile
Fâtıma selâm derdi ikram birleFatıma selam verdi ikram ile
Hak Mustafa meşgul boldı imân birleHakk Mustafa meşgul oldu iman ile
Issığ tendin aziz cânnı bermek üçünSıcak bedenden aziz canı vermek için
 
Resûl aydı "sahâbeler bahil bolungRasul dedi "Sahabeler sessiz olun
Ahiretge ulanduk siz ânık bilingAhirete yollandık siz açık bilin
Roze tutung, namaz okung, zekat beringOruç tutun, namaz kılın, zekat verin
Cehennemdin özni âzad kılmak üçün"Cehennemden özünü azad eylemek için..."
 
Duşenbe kün Hak Mustafa dünya koydıPazartesi günü Hakk Mustafa dünyayı bıraktı
Hakk Te'âlâ fermânığa boyun sundıHakk Teala fermanına boyununu sundu
İbn Abbâs suvnı kuydı, Ali yuvdıİbn-i Abbas suyunu koydu, Ali yıkadı
Uçmağ içre hülle tonın kiymek üçünCennet içinde hulle giysisini giymek için
 
Allah deben sahâbeler tebrendilerAllah diyerek sahabiler hareketlendiler
Peyğamberni cenâzesin köterdilerPeygamberin cenazesini kaldırdılar
Ul "sidretül-müntehâ"ğa aşurdılarO "Sidretü'l-münteha"ya aşırdılar
Arş üstiğe tegürüban koymak üçünArş üstüne çıkararak koymak için
 
Asmândagi ferişteler yerge indiGöklerdeki melekler yere indi
Peyğambemi nûrı birle âlem toldıPeygamberin nuru ile alem doldu
"Babam" teyu Fâtıma giryan kaldı"Babam" diye Fatıma ağladı
Babasıdın yetim bolub kalmak üçünBabasından yetim olup kalmak için
 
Kul Hâce Ahmed gevher yanglığ hikmet aydıKul Hoca Ahmed inci gibi hikmet söyledi
Erenlerge hizmet kılıb nazar tabdıErenlere hizmet eyleyip nazar buldu
Toksan tokkuz ming hikmet aytıb dâstân kıldıDoksan dokuz bin hikmet deyip destan eyledi
Dâstân kılıb bostân içre yürmek üçünDestan eyleyip cennet bahçesi içine yürümek için