Türk Bitig: Dördüncüsü dost olan Hakk arslanı Ali'dirEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-45
Törtünçisi yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dürDördüncüsü dost olan Hakk arslanı Ali'dir,
Hem miracda yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dürHem Mirac'da yar olan Hakk arslanı Ali'dir.
 
Aytgen sözi rahmâni körseng yuzi nürâniDediği sözü rahmani, görsen yüzü nurani,
Kâfirlerni kırânı şir-i Huda Ali'dürKâfırlerin kıranı Hakk arslanı Ali'dir.
 
Himmet kurı belide Mevlâm yâdı tilideHimmet kuşağı belinde, Mevlâ'm yâdı dilinde,
Zü'l-fikârı elkide şir-i Hudâ Ali'dürZülfikar'ı elinde Hakk arslanı Ali'dir.
 
Minip çıksa Düldülge yerge tüşer zelzeleBinip çıksa Düldül'e, yere düşer zelzele,
Kafirlerge ğulğule şir-i Huda Ali'dürKafirlere velvele, Hakk arslanı Ali'dir.
 
Düşmenlerge mukâbil boldı kafirge kâtilDüşmanlara mukabil, oldu kâfire katil,
Kılgan bâtılnı zâyil şir-i Hudâ Ali'dürKılan bâtılı zâil Hakk arslanı Ali'dir.
 
Rahmet kılğay Bir ü Bar her ne kılsa erki barRahmet eyleye Bir ve Var, her ne kılsa gücü var,
Hâce Ahmed'ge mededkâr şir-i Hudâ Ali'dürHoca Ahmed'e mededkâr Hakk arslanı Ali'dir.