Türk Bitig: Üçüncü dostu yar olan haya sahibi Osman'dırEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-44
Üçünçi dostı yâr bolgan Osmân-ı bâhayâdurÜçüncü dostu yar olan haya sahibi Osman'dır
Her nefesde yâr bolgan Osmân-ı ba-hayâdurHer nefeste yar olan haya sahibi Osman'dır.
 
Hak Resûlnı dâmâdı dinimizni âbâdıHak Rasul'ûn damadı, dinimizin âbadı,
Bendelerni âzâdı Osman-ı bâ-hayadurKölelerin azad edicisi haya sahibi Osman'dır.
 
Okuganı şâtibi âyet hadis kâtibiOkuduğu şatibi, âyet, hadis katibi,
Minber üzre hatibi Osmân-ı bâ-hayâdurMinber üstünde hatibi haya sahibi Osman'dır.
 
Münâcâtı kuh-ı Tür alğanları ikki nürMünâcatı kuh-ı Tur, aldıkları iki nur,
Aytgenleri barça dür Osmân-ı bâ-hayâdurDedikleri bütün inci haya sahibi Osman'dır.
 
Köpler kelip piyâde koymadılar şehzâdeÇoklar gelip yaya, koymadılar şehzade,
Şehid kıldılar anda Osmân-ı bâ-hayâdurŞehid eylediler orada, haya sahibi Osman'dır.
 
Tavsif kıldıng Osmân'nı Hâce Ahmed sen anıTarif eyledin Osman'ı, Hoca Ahmed sen onu,
Yoktur şekk ü gümânı Osmân-ı bâ-hayâdurYoktur şüphesi, gümanı, haya sahibi Osman'dır.