Türk Bitig: Miskin Ahmed kuluna kitabetli MuhammedEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-41
Miskîn Ahmed kulığa kitâbetliğ MuhammedMiskin Ahmed kuluna kitabetli Muhammed;
Yetîm fakîr garîbğa sehâvetliğ MuhammedYetim, fakir, garibe sehavetli Muhammed.
Başımga tüşüb na'ra-ı sevda-yı MuhammedBaşıma düşüp nara-ı sevda-ı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı MuhammedBen onun için yolunda şeyda-ı Muhammed
 
Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın ayturKim ümmeti ise durmadan hamd ve sena söyler
Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı MuhammedYa Samed eyle beni nisva-ı Muhammed
Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahımGönlüme koyup aşk sevdasını Allah'ım
Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı MuhammedEyle beni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed
 
Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandınMecnun misali geçirip iki cihandan
Divane kılıb, kıl meni resva-yı MuhammedDivane eyleyip eyle beni rüsva-ı Muhammed
Öltûrgil ü, küydürgil ü, her mihneti salgılÖldür, yandır, her sıkıntıyı gönder
Ol ruz-ı ceza kıl meni şeyda-yı MuhammedO ceza günü eyle beni şeyda-ı Muhammed
 
Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni'metHerzaman ümmet derdini yedi, yemedi nimet
Kerametidür sen, kanı gamha-ı MuhammedKerametidirsin hani gamha-ı Muhammed
Ümmet deyuben kiçe yü kündüz yedi hasretÜmmet diyerek gece gündüz yedi hasret
Köksidin çıkarur pürhun-ı dilha-yı MuhammedGöğsünden çıkarır pûrhun-ı dilha-ı Muhammed
 
Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşahÜmmetin günahını dileyip o Şahların Şahı
Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı MuhammedO ceza günü yok bizde perva-ı Muhammed
Keçkil hemmedin iıle Muhammed'ni rızasınVazgeç herşeyden ara Muhammed'in rızasını
Vallah bulasan lahzada göya-yı MuhammedVallahi bulasın anında göya-ı Muhammed
 
Sendin tilegim buldur ey Halık-ı biçünSen'den dileğim budur ey Halık
Salgıl kulağımga meni gevga-yı MuhammedKoy kulağıma benim gevga-ı Muhammed
Men örgileyin huş keremingdin seni, AllahBen savrulayım hoş kereminden senin Allah
Bir katre katurgıl menge derya-yı MuhammedBir damla tatdır bana derya-ı Muhammed
 
Yol bergüvçi Rahman u Rahim, Gafur u SettarYol verici Rahman-Rahim, Gafur ve Settar
Kılma meni şermende-i gümrah-ı MuhammedKılma beni pişman-ı gümrah-ı Muhammed
Bir katre-yi mey ol cam-ı elestdin menge in'amBir damla su o elest kadehinden bana bağış
Kılgıl bolayın hamdinge dânâ-yı MuhammedEyle olayım hamdine dânâ-ı Muhammed
 
Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğangaKara yüzünü sür Pir-i Kâmil'in ayak izine
Lutf etse berür dide-yi bina-yı MuhammedLutfetse verir dide-i bina-ı Muhammed
Maksudıma yetgür meni ey Halık-ı biçünMaksadıma erdir beni ey Halik
Men dertalebi zülf-i sümen sa-yı MuhammedBen talibiyim zülf-ü semen sa-ı Muhammed
 
Yüzdin kötarıb perdeni Miskin sarı bakgılYûzden kaldırıp perdeyi Miskin'e doğru bak
Men bende-i ol muy-ı siyah pa-yı MuhammedBen o kuluyum o muy-ı siyah pa-yı Muhammed
Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı HazretMiskin Yesevi arzu-ı ravza-ı Hazret
Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı MuhammedOlur mu müyesser hak-i kef i pa-ı Muhammed