Türk Bitig: On sekiz bin âleme server olan MuhammedEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-40
On sekkiz ming âlemge server bolğan MuhammedOn sekiz bin âleme server olan Muhammed ;
Ottuz üç ming ashâbga rehber bolğan MuhammedOtuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.
Yalangaç u açlıkka kanâatlığ MuhammedÇıplaklık ve açlığa kanaatlı Muhammed ;
Asi câfi ümmetğe şefâatlığ MuhammedAsi, câfi ümmete şefaatlı Muhammed.
 
Tünler yatıp uyumas tilâvetliğ MuhammedGeceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed ;
Garîb birle yetîmğa mürüvvetliğ MuhammedGarip ile yetime mürüvvetli Muhammed.
Yoldın azğan gümrâhğa hidâyetliğ MuhammedYoldan azan günahkara hidayetli Muhammed ;
Mühim tüşse her kimge kiyâfetliğ MuhammedMuhtaç düşse herkese, kifayetli Muhammed.
 
Ebu Cehlubulehebğa siyâsetliğ MuhammedEbu Cehl ve Ebu Leheb'e siyasetli Muhammed ;
Melâmetni sâbunı selâmetliğ MuhammedMelâmetin sabunu, selâmetli Muhammed.
Namâz ruze kılğuvçı ibâdetliğ MuhammedNamaz, oruç kılıcı, ibadetli Muhammed ;
Tınmay tesbîh aytğuvçı riyâzetliğ MuhammedDinmeyip tesbih söyleyici, riyazetli Muhammed
 
Mel'un la'in şeytânğa siyâsetliğ MuhammedLanetli, lanetlenmiş şeytana siyasetli Muhammed;
Şerîatnı yolığa inâyetliğ MuhammedŞeriatın yoluna inayetli Muhammed.
Tarîkatğa rehnema iradetliğ MuhammedTarikate yol gösterici, iradetli Muhammed;
Hakikatğa muktedâ icâzetliğ MuhammedHakikate mukteda, icazetli Muhammed.
 
Duâlan müstecâb icâbetliğ MuhammedDuaları müstecap, icabetli Muhammed;
Yamanlıkka yahşılık kerâmetliğ MuhammedKötülüğe iyilik, kerametli Muhammed.
Tevfik bergen zâlimğa celaletlığ MuhammedTevfik veren zâlime, celaletli Muhammed;
Secde kılğan egilip itâatlığ MuhammedSecde kılan eğilip, itaatlı Muhammed.
 
Beş vakt namâz bolğanda imâmetliğ Muhammed,Beş vakit namaz olduğunda imametli Muhammed;
Mirâc aşıp barğanda şehâdetliğ MuhamedMirâc aşıp vardığında şehadetli Muhammed.
Arş u kürsî bâzârı inâyetliğ MuhammedArş ve Kürsü pazarı, inayetli Muhammed;
Sekkiz behişt igesi vilâyetliğ MuhammedSekiz cennet sahibi velayetli Muhammed.