Türk Bitig: Huş gayibdin kulagımğa ilhâm keldiEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-4
Huş gayibdin kulagımğa ilhâm keldiHoş gâipten kulağıma ilham geldi;
Ol sebebdin Hakka sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
Barça buzrug yığlıp kelip inâm berdiBütün ulular toplanıp gelip armağan verdi;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirme ikki yaşda fenâ boldumBen yirmiiki yaşta fâni oldum;
Merhem bolup çın derdlikke devâ boldumMerhem olup gerçek dertliye deva oldum;
Yalğan âşık çın âşıkka güvâh boldumSahte âşık-gerçek aşığa tanık oldum;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Eyâ dostlar yaşım yetti yigirmeüçEy dostlar, yaşım yetti yirmiüçe
Yalğan da'vâ taatlarım barçası pûçYalan dava, ibadetlerim tamamı boş
Kıyâmet kün ne kılğaymın berehne lüçKıyamet günü neyleyim çıplak, şaşı
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirmetörtke kirdim Hak'dın yırakBen yirmidörde girdim, Hakk'tan uzak
Ahiretka barur bolsam kani yarakAhirete varır olsam, hani hazırlık
Ölgenimde yığlıp urung yüz ming tayakÖldüğümde toplanıp vurun yüz bin sopa
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben ya.
 
Cenâzemni arkasıdın taşlar atıngCenazemin arkasından taşlar atın;
Ayakımdın tutup südrep gorğa eltingAyağımdan tufup sürüyerek kabre götürün
Hakka kulluk kılmadıng dep yançıb teping"Hakk'a kulluk kılmadın"deyip çekiştirip tepin
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Yazuk birle yaşım yetti yigirme beşGünah ile yaşım yetti yirmi beşe
Sübhân Igem zikr örgetip kögsümni teşSübhan Rabbim, zikr öğretip göğsümü deş;
Kögsümdeki girihlerim sen özüng yeşGöğsümdeki düğümleri sen kendin çöz;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirmealtı yaşda sevdâ kıldımBen yirmialtı yaşta sevda eyledim
Mansur-sıfat didâr üçün gavğa kıldımMansur gibi cemal için kavga eyledim
Pirsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldımPirsiz yürüyüp dert ve sıkıntı peyda eyledim
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirmeyetti yaşda pirni taptımBen yirmiyedi yaşta Pir'i buldum;
Her ne kördüm perde birle sırnı yaptımHer ne gördüm perde ile sırrı örttüm
Astânesin yastanıban izin öptimEşiğine yaslanarak izini öptüm;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirme sekkiz yaşda âşık boldumBen yirmisekiz yaşta âşık oldum
Keçe yatmay mihnet tartıp sâdık boldumGece yatmayıp, mihnet çekip sâdık oldum;
Andın songra dergâhığa lâyık boldumOndan sonra dergâhına lâyık oldum;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Bir kem ottuz yaşka kirdim hâlim harâbYirmidokuz yaşa girdim, halim harab
Işk yolıda bolalmadım misl-i türâbAşk yolunda olamadım misali toprak
Hâlim harâb bağrım kebâb közüm pür-âbHalim harab bağrım kebab, gözüm dolu yaş
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Ottuz yaşda otun kılıp küydürdilerOtuz yaşta odun eyleyip yandırdılar
Cümle buzrug yığlıp dünyâ koydurdılarBütün ulular toplanıp dünyayı bıraktırdılar
Urup sögüp dünya ukbın koydurdılarVurup, çekiştirip dünya derdini bıraktırdılar
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed dünyâ koysang işing biterKul Hoca Ahmed dünyayı bıraksan, işin biter
Köksüngdeki çıkkan âhıng arşka yeterGöğsündeki çıkan âhın Arş'a yeter;
Cân bererde Hak Mustafâ kolung tutarCan verirken Hakk Mustafa elini tutar
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben ya.