Türk Bitig: Bizden sonsuz selam ya Mustafa MuhammedEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-39
Bizdin dürudi bisyar ya Mustafa MuhammedBizden sonsuz selam ya Mustafa Muhammed
Tahiyyat-ı bişümar ya Mustafa MuhammedTahiyyat-ı bîşumar ya Mustafa Muhammed
Ya Seyyide'l-mürselin ya Hatem-en'nebiyyinYa Rasuller Efendisi, ya Nebilerin sonuncusu
Ya Hadi'yel-müzillin ya Mustafa MuhammedYa sapıtmışların doğrultucusu ya Mustafa Muhammed
 
Ya eyyühe'l-müddessir" Hak aydı "Kum faenzirYa "Eyyühel müddessir" Hakk dedi "Kum faenzir"
"Ve Rabbike fekebbir" ya Mustafa Muhammed"Ve Rabbike fekebbir" ya Mustafa Muhammed
Hazretdesen muazzam kudret de sen mükerremYüce hazrettesin keremli gurbettesin
Enbiyaga mukaddem ya Mustafa MuhammedPeygamberlerin öncüsü ya Mustafa Muhammed
 
Sensen Habib-i Halık Hak dergahıge layıkSen'sin Halık'ın sevgilisi, Hakk dergahına layık
Hülasa-yı halayık ya Mustafa MuhammedYaratılmışların özü ya Mustafa Muhammed
Asl-ı vûcud-ı adem mürsel ü nebi-yi hatemİnsan varlığının aslı, rasul ve nebilerin sonuncusu
Raz-ı nihange mahrem ya Mustafa MuhammedGizli niyaza mahrem ya Mustafa Muhammed
 
Tubı-yu kabe kevseyn kamer-i bağ-ı kevneynKabe-kavseynin tubası, kevneyn bağının ayı
Barçaga kurret ayneyn ya Mustafa MuhammedHerkese kurret ayneyn ya Mustafa Muhammed
Arş ü kürsidin aşkan Hazret'ige ulaşkanArş ve kursiden aşan Hazret'ine ulaşan
Toksan ming raz etüşgen ya Mustafa MuhammedDoksan bin niyaz söyleyen ya Mustafa Muhammed
 
Yer-kök erür ma'muring sahabeler manzuringYer gök yürür mamurundur, sahabeler manzurun
Cümle ümmet mağfuring ya Mustafa MuhammedBütün ümmet mağfurun ya Mustafa Muhammed
Her kimge bolsa meyling köterür Hak azabınHer kime olsa meylin kaldırır Hakk azabını
Alem sening tufeyling ya Mustafa MuhammedAlem senin tufeylin ya Mustafa Muhammed
 
Her kim senge sığınur tamuğdın ol kutulurHer kim sana sığınır cehennemden o kurtulur
Uçmağ sarı ulanur ya Mustafa MuhammedCennet'e doğru yollanır ya Mustafa Muhammed
Canım fedası kılsam hoşnudlukını alsamCanımı feda eylesem hoşnudluğunu alsam
Erman yok erdi ölsem ya Mustafa MuhammedÜzüntü yoktur ölsem ya Mustafa Muhammed
 
Gerçi köpdür günahım keçürgeysen İlahımGerçi çoktur günahım affedesin Allah'ım
Sensen meni penahım ya Mustafa MuhammedSensin benim sığınağım ya Mustafa Muhammed
Ya Reb neçük kılgaymen şefaatın kulgaymenYa Rab nasıl eyleyim şefaatini alayım
Ümmetidin bolgaymen ya Mustafa MuhammedÜmmetinden olayım ya Mustafa Muhammed
 
Ümmetidin bolganlar şefaatın kulganlarÜmmetinden olanlar şefaatini alanlar
Ehl-i behişt bolganlar ya Mustafa MuhammedCennet ehli olanlar ya Mustafa Muhammed
Ahmed muradı sensen, zikri-yu yadı sensenAhmed'in muradı sensin zikri ve yadı sensin
İşler küşadı sensen ya Mustafa Muhammedİşlerin anahtan sensin ya Mustafa Muhammed