Türk Bitig: Allah nuru, Allah dostu o MustafaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-38
Nûr-ı Hüdâ dost-ı Hüdâ ol MustafaAllah nuru, Allah dostu o Mustafa
Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
Dürûd-ı Hüdâ vird-i Hüdâ Hak MustafaAllah selamı, Allah zikri Hakk Mustafa
Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Kimler üçün giryân kıldı közleriniKimler için yaşlı eyledi gözlerini
Ümmet üçün biryân kıldı özleriniÜmmet için yanık eyledi özlerini
Ümmet bolsang angla uşbu sözleriniÜmmet olsan anla bu sözlerini
Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Yığlay yığlay yüz közleri şişti körüngAğlaya ağlaya yüz gözleri şişti görün
Kıyam turub ayağları şişti körüngKıyamda durup ayakları şişti görün
Ümmet üçün kayğu mihnet çekti körüngÜmmet için kaygı sıkıntı çekti görün
Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Eyâ dostlar munı bilür ümmet kanıEy dostlar bunu bilir ümmet hani
Eger bilseng andın artuk ni'met kanıEğer bilsen ondan fazla nimet hani
Kıyâmet kün andın ozâ şefkat kanıKıyamet günü ondan geçen şefkat hani
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Ümmet bolub Resûl kadrin bildingiz mi?Ümmet olup Rasul değerini bildiniz mi?
Ten can birle sünnetlerin kıldıngız mı?Ten-can ile sünnetlerini yaptınız mı?
Resul üçün zâr ingerebân öttingiz mi?Rasul için ağlayıp inleyerek geçtiniz mi?
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Heyhât heyhât sa'adetdür ol MustafaHeyhat heyhat saadetdir o Mustafa
Heyhât heyhât ğanimetdür ol MustafaHeyhat heyhat ganimettir o Mustafa
Heyhât heyhât inâyetdür ol MustafaHeyhat heyhat inayettir o Mustafa
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Kul Hâce Ahmed sözler sözüng tilim kefâKul Hoca Ahmed söyler sözünle dilim kefa
Ümmeherim kılğıl vefa kılma cefaÜmmetlerim eyle vefa kılma cefa
Ümmetige mundağ dedi Hak MustafaÜmmetine böyle dedi Hakk Mustafa
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?