Türk Bitig: El-kezzabu lâ ûmmeti" dedi, bilin MuhammedEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-37
"El-kezzâbu lâ ümmeti' dedi biling Muhammed"El-kezzabu lâ ûmmeti" dedi, bilin Muhammed;
Yalğançılar kavmini ümmet demes MuhammedYalancılar kavmini ümmet demez Muhammed.
 
Toğrı yürgen kulını Haknı izlep yolınıDoğru giden kulunu, Hakk'ın arayıp yolunu,
Râst yürgen kulını ûmmet degey MuhammedDoğru yürüyen kulunu ümmet diyecek Muhammed
 
Her kim ümmetmen dese Resûl işin koymasaHer kim "Ümmetim" dese, Rasûl işini bırakmasa
Şefâat küni bolsa mahrum koymas MuhammedŞefaat günü olsa, mahrum bırakmaz Muhammed.
 
Tengri Teâlâ sözin Resulullâh sünnetinTanrı Teala sözünü, Rasulullah sünnetini
İnanmağan ümmetin ümmet demes Muhammedİnanmayan ümmetini ümmet demez Muhammed.
 
Ümmetmen dep yürürsen buyruğını kılmazsenÜmmetim diye yürürsün, buyruğunu yapmazsın,
Neçük ümîd tutarsan anda sormas MuhammedNasıl ümit tutarsın, orada sormaz Muhammed
 
Müşküldür âsî bende ümmet demese andaMüşküldür âsi kul, ümmet demese orada,
Resvâ bolur mahşerde ümmet demes MuhammedRezil olur mahşerde, ümmet demez Muhammed.
 
Ümmet degey Muhammed çın sözlese Kul AhmedÜmmetim der Muhammed, gerçek söylese Kul Ahmed,
Tangla bolsa kıyâmet mahrûm koymas MuhammedSabaha olsa kıyamet mahrum bırakmaz Muhammed