Türk Bitig: Aşkın eyledi şeyda beni cümle, alem bildi beniEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-35
Işkıng kıldı şeydâ meni cümle âlem bildi meniAşkın eyledi şeyda beni cümle, alem bildi beni,
Kayğum sensen tüni küni menge sen ok kereksenKaygım sensin gece gündüz, bana sen gereksin.
Teâlallah zih-i ma'ni sen yarattıng cism ü cânnıTaâla'llah zihi ma’ni, sen yarattın cisim ve canı,
Kullık kılam tüni küni menge sen ok kereksenKulluk eyleyim gece gündüz, bana sen gereksin.
 
Közüm açdım seri kördem küll köngülni senge berdimGözüm açtım seni gördüm, bütün gönülü sana verdim,
Uruğlarım terkin kıldım menge sen ok kereksenAkrabalarımı terk eyledim, bana sen gereksin.
Sözlesem men tilimdesen közlesem men közümdesenSöylesem ben dilimdesin, gözlesem ben gözümdesin,
Könglümde hem cânımdasen menge sen ok kereksenGönlümde hem canımdasın, bana sen gereksin.
 
Fedâ bolsun senge cânım töker bolsang menim kanımFeda olsun sana canım, döker olsan benim kanım,
Men kulungmen sen sultânım menge sen ok kereksenBen kulunum sen sultanım, bana sen gereksin.
Alimlerge kitâp kerek sûfilerge mescid kerekAlimlere kitap gerek, sufilere mescid gerek,
Mecnûn'larğa Leylâ kerek menge sen ok kereksenMecnun'lara Leyla gerek, bana sen gereksin.
 
Gafillerge dünyâ kerek âkillerge ukbâ kerekGafıllere dünya gerek, akıllılara ahiret gerek,
Vâizlerge minber kerek menge sen ok kereksenVaizlere minber gerek, bana sen gereksin.
Alem barı uçmağ bolsa cümle hûrlar karşı kelseAlem bütün cennet olsa, bütün huriler karşılamağa gelse,
Allah menge ruzı kılsa menge sen ok kereksenAllah bana nasip eylese, bana sen gereksin.
 
Uçmağ kirem cevlân kılam ne hurlarğa nazar kılamCennete gireyim cevlan eyleyim, ne hurilere nazar eyleyim
Anı munı men ne kılam menge sen ok kereksenOnu bunu ben ne eyleyim, bana sen gereksin.
Hâce Ahmed menim atım tüni küni yanar otımHoca Ahmed benim adım, gece gündüz yanar odum
İki cihânda ümidim menge sen ok kereksenİki cihanda umudum, bana sen gereksin.