Türk Bitig: Aşk yolunda yok olayım Hakk Bir ve VarEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-33
Işk yolıda fenâ bolay Hak Bir ü BarAşk yolunda yok olayım Hakk Bir ve Var
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
Elkim açıp duâ kılay İzim CebbârElimi açıp dua kılayım, Azim Cebbar
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Gül ışkını kuyıda men bülbül boldumGül aşkının yurdunda bülbül oldum;
Elvân elvân tiller birle nâliş kıldımÇeşit çeşit diller ile feryad eyledim
Barça işdin âşıklıknı düşvâr bildimBütün işlerden âşıklığı zor bildim;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işkı tegse köydürgüsi cân u tenniAşkı değse, yakıcısı can ve bedeni
Işkı tegse veyran kılur mâ u menniAşkı değse, viran eyler ben-benliği
Işk bolmasa tabıp bolmas Mevlam seniAşk olmasa, bulup olmaz Mevlâ'm seni;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işk defteri sığmas dostlar dergâhigeAşk defteri sığmaz dostlar dergâhına;
Cümle âşık yığlıp barğay bârgâhıgeCümle âşık yığılıp varır bargahına
Yetti dozah tâkat kılmas bir âhigeYedi cehennem dayanamaz bir âhına;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Hâs ışkıngnı körset menge şâkir bolayHâs aşkını göster bana, şükreder olayım
Erre koysa Zekriyâ dek zâkir bolay"Erre" koysa, Zekeriyya gibi zikreder olayım
Eyyüb-sıfat belâsığa sâbir bolayEyyub gibi belâsına sabreder olayım
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Cilve kılğıl tilbe kılğıl şeydâ kılğılCilve eyle, çılgın eyle, tutkun eyle
Mecnün kılğıl il ü halkka rüsvâ kılğılMecnun eyle, el aleme rezil eyle
Şem körsetip pervâne dek ahker kılğılMum gösterip pervane gibi bir yanık eyle
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işk derdini taleb kıldım dermânı yokAşk derdini talep eyledim, dermanı yok;
Işk yolıda cân bergenni ermânı yokAşk yolunda can verenin korkusu yok;
Bu yollarda cân bermese imkânı yokBu yollarda can vermese, imkânı yok;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Kaydın tapay ışkıng tüşti karârım yokNereden bulayım, aşkın düştü, kararım yok;
Işk senâsın tüni küni koyarım yokAşk yakarışını gece gündüz bırakacağım yok;
Dergâhıngdın özge yerge bararım yokDergâhından başka yere varacağım yok;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işk bâzârı uluğ bâzâr sevda harâmAşk pazarı ulu pazar, sevda haram;
Aşıklarğa sendin özge gavğa harâmAşıklara senden başka kavga haram;
Işk yolığa kirgenlerge dünyâ harâmAşk yoluna girenlere dünya haram;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Aşıklıknı davâ kılıp yürelmedimAşıklığı dâva kılıp yürüyemedim;
Nefsdin keçip men emrini kılalmadımNefsden geçip ben emrini kılamadım;
Nâdânlıkda Hak emrini bilelmedimCahillikte Hakk emrini bilemedim;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Kul Hâce Ahmed ışkdın kattığ belâ bolmasKul Hoca Ahmed aşktan ağır belâ olmaz;
Merhem sürme ışk derdige deva bolmasMerhem sürme, aşk derdine deva olmaz;
Köz yaşıdın özge hiç kim güvâh bolmasGöz yaşından başka bir şey tanık olmaz;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.