Türk Bitig: Ya İlahi, Kadir, Allah'ımEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-32
İlah a Kadir a Perverdigâr aYa İlahi, Kadir, Allah'ım
Rahm kıl bendenge ey Kirdikâr aRahmet eyle kuluna ey Rahman
 
Sığındım hazretingge ey İlahiSığındım Zat'ına ey Allah'ım
Yaratkan cümle alemni penahiYaradan bütün alemin penahı
 
İcabet sendin u mendin münacatİcabet Sen'den ve başvurmak bendendir
Ey İlahi zü'l-celali cümle hacatEy İlah-ı Zül-celal bütün hacetlerde
 
İlah a hacelerimni sen reva kılİlahi hacetimi Sen kolaylaştırır
Kerimsen lutfile derdim deva kılKerim'sin lutfiyle derdime deva eyle
 
Kerem birle keçirgil ey arif zatKerem ile affeyle ey Arif Zat
Azab-ı ahiretdin kılğıl azadAhiret azabından azad eyle
 
İlah a şerri şeytandın sen asraİlahi şeytanın şerrinden Sen sakla
Kamuğ yazuklarımdın hem sen asraBütün günahlarımdan hem Sen sakla
 
Kamuğ yazuklarımdın tevbe kıldımBütün günahlarımdan tevbe eyledim
Ki mest erdim ki men andın ayrıldımKi aklım başta değildi ben ondan ayıldım
 
Demeydürmen meni candın ayırmaDemiyorum beni candan ayırma
Veli ahirde imandın ayırmaSon günümde imandan ayırma
 
İlah a barçanıng feryadige yetİlahi herkesin feryadına yetiş
Kamuğ biçarelerni dadige yetBütün çaresizlerin imdadına yetiş
 
Kulung asini sen her hacetin berAsi kulunun Sen her hacetini ver
Bu derdi bidevaga sen deva berBu devasız derdliye Sen deva ver
 
İlah a sen keçürgil takatım yokİlahi Sen affeyle takatım yok
Seni aldıngga layık taatım yokSenin önünde layık ibadetim yok
 
İlah a zatı pakıng hürmetidinİlahi pak Zat'ının hürmetinden
Ayırgıl bizni şeytan zahmetidinUzaklaştır bizi şeytanın sıkıntısından
 
İlah a barçanı kullukga has etİlahi herkesi kulluğa has eyle
Meni mendin alıb bir yol halas etBeni benden alıp bir kez özgür eyle
 
Menge tevfik suvıdın sen içürgilBana tevfik suyundan Sen içir
Kerem birle günahımnı keçürgilKerem ile günahımı affeyle
 
Ki bilmesde günah bisyar kıldımKi bilmeden sayısız günah işledim
Köngillerni buzub azar kıldımGönülleri yıkıp mahzun eyledim
 
Ki her asi erür rahmetge layıkKi her asi rahmete layıktır
Kel ey Ahmed duaga bol muvafıkGel ey Ahmed duaya ol muvafık