Türk Bitig: Bin tümen türlü hatalar benden geçse affeyleEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-31
Ming tümen türlük hatâlar mendin ötse afv kılBin tümen türlü hatalar benden geçse affeyle
Göft goyı nârevâlâr mendin ötse afv kılNe denli kötü ameller benden geçse affeyle
 
Ger tilâvet kılmışımda bu kelâmullâhnıEğer tilavet ettiğimde bu Allah kelamını
Sehv u isyân u hatâlar mendin ötse afv kılYanlış, isyan ve hatalar benden geçse affeyle
 
Okığanda gâfil ötse yâ galat nuksan birleOkuduğunda gafil geçse veya yanlış noksan ile
Her neçük bîcâ-becâlar mendin ötse afv kılHer nasıl yerli-yersizler benden geçse affeyle
 
Med bilen i'râbı teşdidlerni tağyir eylesemMed ile irab ve teşdidleri değişik eylesem
Bu kelâma her hatalar mendin ötse afv kılBu kelama her hatalar benden geçse affeyle
 
Fahş okusam bir kelimesini ya bir harfinYanlış okusam bir kelime veya bir harfini
Mundağ nâtâm duâlar mendin ötse afv kılBöyle eksik dualar benden geçse affeyle
 
Ayet-i va'd ü va'idni kılmasam men tefrikaVaad ayeti vaadini eylemesem ben fark
Fehm kılmay nerseler mendin ötse afv kılAnlamayıp bazı şeyler benden geçse affeyle
 
İzzet u ikrâm-ı Kur'ân nı becâ keltürmesemKurân'ın izzet ve ikramını yerine getirmesem
Bi-edeblik bi-ibâlığ mendin ötse afv kılEdepsizlik, akılsızlık benden geçse affeyle
 
Hazretingde men kebi kulnı hatası köb erürHazretinde ben gibi kulun hatası çoktur
Rosiyalık her hatâlar mendin ötse afv kılYüz karası her hatalar benden geçse affeyle
 
Hace Ahmed Miskinni nuksanı köptür dünyadaHoca Ahmed Miskin'in noksanı çoktur dünyada
Gerçi yâ Rab ming hatâlar mendin ötse afv kılGerçi ya Rab binlerce hata benden geçse affeyle