Türk Bitig: Gönlüm kuşu uçar her zaman kanat çırpıpEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-30
Könglim kuşı uçsa daim kanat tokubGönlüm kuşu uçar her zaman kanat çırpıp
İkki közüm nedametde kanlar tökübİki gözüm pişmanlıkta kanlar döküp
Ten öltürüb riyazette tizin çökübBedeni öldürüp riyazette dizini çöküp
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Nâdânlıkta kılğan işim barça hataCahillikte işlediğim işim hepsi hata
Tevbe taksir eylemedim yakam tutaKusurlardan tevbe eylemedim yakamı tutarak
Gerdenimge tevk yanglığ salıb fotaGerdanıma tavuk gibi koyup fota
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Dünya süyüb din sevdasını ötkeribmenDünyayı sevip din derdini attım
Yazuk yakın eya dostlar bitkeribmenGünah yükünü ey dostlar çıkardım
Dergahinge ma'siyetler keltürübmenDergahına kötülükler getirdim
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Şum dünyağa köngil bağlab kahil boldumKötü dünyaya gönül bağlayıp ergin oldum
İşret birle vaderiğa cahil boldumEğlence ile vah yazık cahil oldum
Bu dünyanı öterini emdi bildimBu dünyanın geçiciliğini şimdi bildim
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Köngil mülkin tutmış ohşar zulmet tüniGönül mülkünü tutmuş okşar karanlık gecesi
Menlik içre peyda bolur mau meniBenlik içinde ortaya çıkar ben-benliği
Pir hizmeti yırak kılur bizdin anıPir hizmeti uzak eyler bizden onu
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Kul Hace Ahmed günahige kail erürKul Hoca Ahmed günahına aklı erer
Her kim Allah dese anga yarı berürHer kim Allah dese ona varır
Erenlerni suhbetige mail erürErenlerin sohbetine eğilimlidir
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı