Türk Bitig: Kahhar adlı kahrından korkup ağlar Hoca AhmedEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-29
Kahhâr atlığ kahrıngdın korkup yığlar Hâce AhmedKahhar adlı kahrından korkup ağlar Hoca Ahmed;
Rahmân atlığ rahmıngdın ümîd tutar Hâce AhmedRahman adlı rahmından ümit tutar Hoca Ahmed;
 
Günâhım köp İlâhım keçürgeysen günâhımGünahım çok Allah'ım, bağışlayasın günahım,
Barça kullar içide âsî kuldur Hâce AhmedBütün kullar içinde âsi kuldur Hoca Ahmed.
 
Münâfıklar yürürler fısk u fücûr kılurlarMünafıklar yürürler, fısk ve fücur kılarlar,
Harâm şüphe yiyürler korkup yığlar Hâce AhmedHaram, şübhe yerler; korkub ağlar Hoca Ahmed
 
Tarîkatnı bilmedim hakîkatge kirmedimTarikati bilmedim, hakikate girmedim,
Pîr buyruğın tutmadım özri köptür Hâce AhmedPir buyruğunu tutmadım, özürü çoktur Hoca Ahmed
 
Ahir zamân bolğandur pâdşâh zâlim bolğandurAhir zaman olmuştur, sultan zâlim olmuştur,
Harâm şüphe tolğandur hayrân bolur Hâce AhmedHaram, şübhe dolmuştur, şaşkın olur Hoca Ahmed
 
Şermende âsi kulmen ışk yolıda bülbülmenPişman olmuş âsi kulum, aşk yolunda bülbülüm,
Arslan Bab'ge kulmen kulunğ bolur Hâce AhmedArslan Baba'ya köleyim, kölen olur Hoca Ahmed
 
Kul Hâce Ahmed tâat kıl yığlamaknı âdet kılKul Hoca Ahmed ibadet eyle, ağlamağı âdet eyle
Belâ kelse tâkat kıl Hak'dın bolur Hâce AhmedBelâ gelse tahammül eyle, Hakk'tan olur Hoca Ahmed.