Türk Bitig: Rahmetinden ümidsiz kılma ben garibiEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-27
Rahmetingdin nevmid kılma men garibniRahmetinden ümidsiz kılma ben garibi
Ârâm almay yığlab dua kılay sengeDinlenmeden ağlayıp dua eyleyim sana
Keçeleri bidar bolup tang atkuncaGeceleri uykusuz kalıp tan atana dek
Yummay közni yığlab dua kılay sengeYunmadan gözümü ağlayıp dua eyleyim sana
 
Dergâhınga emdi kelib belim bağlabDergahına şimdi gelerek belimi bağlayıp
Can küydürüb yürek bağrım tutub dağlabCanı yakıp yürek-bağrımı tutup dağlayıp
Yakam tutub ötken işge çendan yığlabYakamı tutarak geçen işe çokça ağlayıp
İhlas birle yığlab dua kılay sengeİhlas ile ağlayıp dua eyleyim sana
 
Köngil bağı sebz ikende bilmey yürdümGönül bağı yeşil iken bilmeden yürüdüm
Ömrim güli hazan boldu emdi tuydumÖmrüm geçti hazan oldu şimdi duydum
Dünya taşlab din yolıga kadem koydumDünyayı terk edip din yoluna adım attım
Hezar destan yığlab dua kılay sengeBinbir defa ağlayıp dua eyleyim sana
 
Bul yollarda cannı asrab bolmas ermişBu yollarda canı saklamak olmazmış
Can asrağan bu yollarga kirmes ermişCanını esirgeyen bu yollara girmezmiş
Sud u ziyan bolganını bilmes ermişKâr-zarar olduğunu bilmezmiş
Bu hal birle yığlab dua kılay sengeBu hal ile ağlayıp dua eyleyim sana
 
Kul Hace Ahmed nefs tağıdın çıkıp aştıKul Hoca Ahmed nefs dağından çıkıp aştı
Fenafillah makamıga yavuklaştıFenafillah makamına yakınlaştı
Yürek bağrım cuş uruban kaynab taşdıYürek-bağrım coşarak kaynayıp taştı
Bu hal birle yığlab dua kılay sengeBu hal ile ağlayıp dua eyleyim sana