Türk Bitig: Rahim Mevlam rahmi ile yad eyleseEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-26
Rahim Mevlam rahmi birle yâd eyleseRahim Mevlam rahmi ile yad eylese
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
Tevbe kılıb egri yoldın rastga kaytıbTövbe ederek eğri yoldan doğruya dönüp
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Hak bendesin namelerin kolga berseHakk bağlısının risalelerini ele verse
Hak İlahım rahmi birle rahmet kılsaHakk ilahım rahmi ile rahmet etse
Pir-i muğan hadi bolub yolga salsaPir-i kamil doğru yolu gösterip yola koysa
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Bir kün bolub ecel vakti yavuk yetseBirgün olup ecel vakti yakın yetse
Senge menge asıl vatan hükmin aytsaSana bana asıl vatan hükmünü söylese
Ölmey turub can aççığın zehrin tatsaÖlmeden kalıp can acısının zehrini tadsa
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazreti'ne varayım ben ya
 
Sırdaş bolgan hemrahlarıng şaşıb kettiSırdaş olan yoldaşlarını şaşıp gitti
Cedel kılıb ukbalardın aşıb kettiÇabalayarak ötelerden aşıp gitti
Çar zarb urub deryalar dek taşıb kettiDört dövünüp deryalar gibi taşıp gitti
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazretine varayım ben ya
 
Vaveyleta keçe kündüz kılmay ta'atVah yazıklar gece gündüz etmeden ibadet
Hak Resul Ümmet üçün yemey ni'metHakk Rasulü ümmet için yemeden nimet
İçmiş yemiş ni'metleri kaygu mihnetİçtiği yediği nimetleri kaygı ve sıkıntı
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Hak Resul dünya üçün kayğurmadıHakk Rasulû dünya için kaygılanmadı
Ümmet tileb özge sözge dem urmadıÜmmet dileyip başkaca sözden bahsetmedi
Dünya içre lahza aram ol körmediDünya üzerinde bir an rahat o görmedi
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Vaderiğa mahşer küni zahir bolsaVah ne yazık mahşer günü zahir olsa
Tengri özi kazı bolub nazır bolsaTanrı Zatı hakem olup nazır olsa
Yaman işim kılmışlarım hazır bolsaKötü işlerimi işlediğim hazır olsa
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ban işte
 
Keçe kündüz tınmay yığla Kul Hace AhmedGece gündüz dinmeden ağla Kul Hoca Ahmed
Dürud aytıb Hak Resulga bolgıl ümmetSâlât söyleyib Hakk Rasul'e ol ümmet
Hadi bolub ümmet dese hoş saadetDoğru yola iletip ümmet dese hoş mutluluk
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya