Türk Bitig: Rahman Rabbim rahmetini câri eyle seherdeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-25
Rahmân İgem rahmetingni câri kılğıl seherdeRahman Rabbim rahmetini câri eyle seherde;
İsyân lâyığa batdım yarı bergil seherdeİsyan batağına battım, yardım et seherde.
Estağfir u istiğfârni kılğıl yırak şeytândınEstağfir ve istiğfarı eyle uzak şeytandan;
Şeytân seni azğurur penâh bergil seherdeŞeytan seni azdırır, selamet ver seherde.
 
Ümid birle kelipmen dergâhınga İlâhımÜmit ile gelmişim dergahına Allah'ım
Bedkerdeyem bedkirdâr kolum alğıl seherdeGünahkarım, isyankar elimi tut seherde.
Tevbe kıldım tilimde dilim korkmas Hudâ'dınTevbe eyledim dilimde, gönlüm korkmaz Hüda'dan
Hem rahmet ü hem didâr atâ kılğıl seherdeHem rahmet ve cemali armağan eyle seherde.
 
Yolsız yolğa yol yürdüm gafletde ömrim öttiYolsuz yola yol yürüdüm, gaflette ömrüm geçti;
Yâ Kâdir-i züll-celâl yolğa salğıl seherdeEy Kadir-i zülcelal, yola sal seherde.
Sensen mening penâhım gazab kılma İlâhımSensin benim sığınağım, gazap eyleme Allah'ım,
Yâ Dânâyı küll-i hâl halim sorğıl seherdeEy bütün halleri bilen, halimi sor seherde.
 
Baştın ayak günâhım ikki cehânğa sığmasBaştan ayağa günahım iki cihana sığmaz
Bendeng âsi günahkâr pinhân kılğıl seherdeKulun asi, günahkar, gizli eyle seherde.
Tağdın ağır günâhım özr aytarge tilim yokDağdan ağır günahım, özür demeğe dilim yok;
Günâhımı bağışlap yeksân kılğıl seherdeGünahımı bağışlayıp, yerle bir eyle seherde.
 
Günâhımğa ikrârmen hazırsen ü nâzırsenGünahımı itiraf ederim, hazırsın hem fakir
Kolum alğıl yâ Cebbâr yolğa salğıl seherdeElimi tut ey Cebbar, yola koy seherde.
Garibmen ü bikesmen bîçâremen hem fakirGaribim ve kimsesizim, biçâreyim ve nâzırsın;
Sendin özge kimim bar rahm eylegil seherdeSenden başka kimim var, rahmet eyle seherde
 
Men âsimen pür-günâh hamd u senâ aytmasmenBen âsiyim, günah dolu, hamd ve sena söylemem
Tavuk cânvarnı körgil senâ aytur seherdeHorozları gör, senâ söyler seherde.
Kul Hâce Ahmed Hakk'dın kork kim korkmas imânı yokKul Hoca Ahmed Hakk'tan kork, kim korkmaz imanı yok,
Aldıngdadur ol tamuğ hâzır bolğıl seherdeÖnündedir o cehennem, hazır ol seherde.