Türk Bitig: Allahım beni salasın öz yolunaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-24
Hudavenda meni salgıl öz yolungaAllahım beni salasın öz yoluna
Nefs elkide harib eda boldum menaNefs elinde harap tamam oldum ben ya
Fısk u fücur tolub taşıb haddın aştıFısk ve fücur dolup taşıp haddini aştı
Gark-ab bolub isyan içre kaldım menaBoğularak isyan içinde kaldım ben ya
 
Dünya necis talib bolup it dek yürdimKirli dünyaya talip olup it gibi yürüdüm
İsteb anı arkasıdın tün kün kuvdımİsteyip onu arkasından gece gündüz kovaladım
Emrin tutmay Hak yoluga közüm yumdımEmrini tutmayıp Hakk yoluna gözümü yumdum
Kayda baray eya dostlar netküm menaNereye gideyim ey dostlar nideyim ben ya
 
Nefs ü şeytan esir kıldı AdemoğlınNefs şeytan esir kıldı Ademoğlunu
Şuturlayın bağlab aldı ikki kolınDeveler gibi bağlayıp aldı iki kolunu
Ne müşküldür ong u solnı bilmey yolınNe zordur sağ ve solu bilmeden yolunu
Vaderiğa hasret birle bargum menaVah ne yazık hasret ile gideceğim ben ya
 
Yok mening dek şum bela alem-araYok benim gibi kötü bela alem içinde
Hiç bolmadı mendin rıza halku HüdaHiç olmadı benden razı halk ve Allah
Emdi boldı ahir meni yüzüm karaŞimdi oldu sonunda benim yüzüm kara
Vaveyleta evvel nege boldum menaVah vay önceden oldum niye ben ya
 
Ata kılgan aziz cannı bilmedim menBağışladığı aziz canı bilmedim ben
Zahir batın hazırsen dep turmadım menZahir-batın hazırsın deyip durmadım ben
Kara yüzüm dergahingge sürmedim menKara yüzümü dergahına sürmedim ben
Ya Rabbena her ne kılsang keldim menaYa Rabbim her ne yaparsan geldim ben ya
 
Takatım yok eger baksam gûnahımgeDayanma gücüm yok eğer baksam günahıma
Kılay tövbe kaçıp keldim penahinggeTövbe eylemeğe kaçıp geldim penahına
Rahmet birle nazar kılgıl Hace Ahmed'geRahmet ile nazar eyle Hoca Ahmed'e
Her ne kılsang men bineva keldim menaHer ne yaparsan ben bineva geldim ben ya