Türk Bitig: Kad alemna ente fi külli umurEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-23
Kad allemna ente fikülliumurKad alemna ente fi külli umur
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
Kafi filgaybı huvemen filhuzurKafi fil gayb hüve men filhuzur
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Mustafa der haleti naz erdilerMustafa naz makamı haline erdiler
Bir güruhnı asi dep kayğurdilerBir topluluğu asi deyip kaygı ettiler
"Ümmetim vay ümmetim" dep aydılar"Ümmetim, vay ümmetim deyip" söylediler
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Bizni süydi özgelerni süymediBizi sevdi başkalarını sevmedi
Hem ata hem anasını süymediHem anne hem babasını da sevmedi
Yarlığadım demegünçe koymadıBağışladım diyene kadar bırakmadı
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Hak Te'ala'dın nida keldi angaHakk Teala'dan nida geldi O'na;
Ümmetin işin havale kıl menge"Ümmetimin işini bırak bana
Cümlesin bağışlayım anda sengeHepsini bağışlayayım orada sana."
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Aydı mendin songra ümmet bolgusıDedi "Benden sonra ümmetimin olacağı
Farz u sünnetni koyub fısk etküsiFarz ve sünneti bırakıp günah işleyeceği
Ekseri ümmetdin iman ketgüsiÜmmetim çoğundan imanın gideceği... "
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Ümmetim ümmetler içre safidür"Ümmetim ümmetler içinde saftır
Neyleyin köpregi asi cafidürNeyleyim ki çoğu asi-cafidir
Kadirim öz vadesige vafidürKadir Mevlam öz vadesine vefalıdır."
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Miskin Ahmed sen bu yazuk zehridinMiskin Ahmed sen bu günah zehrinden
Kutulung içseng şarabı mehridinKurtulursun içsen rıza şarabından
Gerçi köp korkgum İlahım kahrıdınLakin çok korkarım Allahım kahrından
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur