Türk Bitig: Hoş kudretli Allah, Bir ve Var'ımEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-22
Huş kudretliğ Perverdigar Bir u BarımHoş kudretli Allah, Bir ve Var'ım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
Zatı uluğ Rahman igem hem CebbarımZatı yüce Rahman Rabb'im hem Cebbar'ım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
Seher vaktte yığlab töksem kanlar közdinSeher vaktinde ağlayıp döksem kanlar gözden
Könglüm açıb agah bolay yahşi sözdinGönlüm incinip uyanık olsun güzel sözden
Kudretige mahv bolup ketey özdinKudretine mahvolup gideyim özden
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
İcâbetni andın tileb kıl münâcatCevabı ondan dileyip eyle dua
Hâcetingni revâ kılğay kazı hâcâtİhtiyacını hazır eyleyince ihtiyaç gideren
Rahmet derya tolub taşar yetse furatRahmet deryası dolup taşar yetse furat
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Ey dâd igem heç yetmedi senge dâdımEy imdada yetici hiç ulaşmadı sana imdadım
Yer ü kökni nâlân kıldı bul feryadımYer ve göğü ağlattı bu feryadım
Roz-ı mahşer kıçkırğaymu kel âzadımMahşer günü haykırayım mı gel azadım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hadi"
 
Bende bolsang zikrin ayğıl kolung alsunKul olsan zikrini de elini tutsun
Yoldın azsang rehber bolup yolğa salsunYoldan sapsan rehber olup yola koysun
Seherlerde zârı kılğıl rahmi kelsünSeherlerde ağla rahmeti gelsin
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikr-i Allah"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" Allah'ın zikri
Hakk zikrini ayğıl tınmay bolgung âgâhHakk zikrini söyle dinmeden olasın uyanık
Rahim Mevlam nazar kılsa olur nâgâhRahim Mevlam nazar kılsa olur ansızın
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
"Ente'l-Hâdi ente'l-Hakk"nı zikri dilde"Ente'l-Hadi Ente'l-Hakk"ı kalb zikrinde
Bilmes nâdân zikrin aytıb zahir tildeBilmez cahil zikrini deyip zahir dilde
Menmen degen şeyh-i zaman âbu gildeBenim diyen şimdiki şeyh su ve toprakta
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri uluğ"Ente'l-Hadi Ente'l-Hakk'ın zikri ulu
Hakk zikrini vird eylegen köngli sınuğHakk zikrini vird eyleyenin gönlü kırık
Vird eylemey şeyhmen dese câyı tamuğVird eylemeyip "şeyhim"dese yeri cehennem
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
Ey yârânlar nefs elkidin ermandemenEy dostlar nefs elinden perişanım
İsyan yüki duta kıldı dermandemenİsyan yükü belimi büktü dertliyim
Aciz kulung her ne kılsang fermandemenAciz kulunum ne eylesen emrindeyim
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
Kul Hace Ahmed nefsdin uluğ bela bolmasKul Hoca Ahmed nefsden büyük bela olmaz
Yol üstide tufrak bolsam kafir olmasYol üstünde toprak olsam kafir olmaz
Yer ü kökdin to'ma bersem hergiz toymasYer ve gökten yemek versem asla doymaz
Kolum tutub yolğa salgil "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"