Türk Bitig: Asi, cafi kulun geldi dergâhınaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-21
Asi câfi kulung keldi dergâhinggeAsi, cafi kulun geldi dergâhına
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
Erklik Kadir yığlab keldim bârgahinggeKudretli Kadir ağlayıp geldim kapına
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Tün keçeler tang atkunça yatmak işimGeceleri tan atana kadar yatmak işim
Seher turub râz etmedi mungluğ başımSeherde kalkıp dua etmedi dumanlı başım
Nedâmetde akar mukin közde yaşımPişmanlıkta akar mı ki gözde yaşım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"
 
Yolsuz yolğa kirdim dostlar halim harabYolsuz yola girdim dostlar halim harap
Halkdın sorsam heç kim bermes menge cevabHalktan sorsam hiç kimse vermez bana cevap
Halıkımsen yol körsetgil âlicenâbHalık`ımsın yol göster bana yüce Yaradan
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hadi"
 
Hıcâletde korkub keldim günahımdınUtanarak korkup geldim günahımdan
Zâtı uluğ perverdigar ilâhımdınZatı yüce bağışlayan Allah`ımdan
Nidâ keldi "Nevmid koymay dergâhimdin"Nida geldi ümidsiz bırakmayıp dergâhımdan"
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"
 
Yığlab keldim Hazretingge eyâ şâhımAğlayıp geldim Hazretine ey sultanım
Kabsab keldi karanğulık çıkkıl mâhımSarıp geldi karanlık, çık ayım
Padşahimsen Bir ü Bârım tekyegâhımSultanımsın Bir ve Var'ım tekkegâhım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"
 
Başdın ayağ boldı günah kayda barayBaştan ayağa oldu günah nereye gideyim
Yol adaşgan itdek bolup kimdin sorayYolunu yitiren köpek gibi olup kimden sorayım
Bu hâl birle didarıngnı kaydın köreyBu hal ile cemalini nereden göreyim
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Men berkitsem elk-ayak cümle güvahBen sıkı tutsam el-ayak cümle güvah
Rahmet etib sen keçmeseng halim tebahRahmet edip sen affetmesen halim perişan
Şermendemen dermandemen köbtür günahMahcubum, derdliyim çoktur günah
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Günah derdi bimâr kıldı tabibimsenGünah derdi hasta eyledi tabibimsin
Mahbubumsen dermanımsen habibimsenSevdiğimsin, dermanımsın, sevgilimsin
Yolda kaldım halim sorar refikimsenYolda kaldım halimi soran yoldaşımsın
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Fasık facir rahmetingdin nevmid emesFasık, facir rahmetinden ümidsiz değil
Sendin özge heç kim meni yolğa salmasSen'den başka hiç kimse beni yola koymaz
Lutf etmeseng müşküllerim âsân bolmasLutfetmesen müşküllerim kolay olmaz
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Heç kişi yok yerde kökde sensen KadirHiç kimse yok yerde gökde Sen'sin Kadir
Şekkim yoktur bu sözümde özüng nazırŞüphem yoktur bu sözümde özün şahid
Hem yekkesen yeganesen bişek hazırHem teksin, bir tanesin şüphesiz hazır
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Men yolungda baş bermedim Kadir HüdaBen yolunda baş vermedim Kadir Allah
Baş ne bolğay ğarib canım yüzming fedaBaş ne olsun garip canım yüzbin feda
Derd hem özüng derman özüng lutfung devaDert hem özün, derman özün lutfun deva
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Can u iman ğızasıdur seni zevkingCan ve iman gızasıdır Sen'in zevkin
Canım berip satkun alay seni ışkıngCanım verip satın alayım Sen'in aşkını
Roz-ı mahşer şefi bolğay seni şevkingMahşer günü şefaatçi olsun Sen'in şevkin
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
"Kul Huvallah Sübhan Allah" din kamçısı"Kul Huvallah Sübhanallah" din kamçısı
Roze namaz tesbih tehlil Hakk elçisiOruç, namaz, tesbih, tehlil Hakk elçisi
Pir-i muğan taliplerini yol başçısıPir-i kamil taliplerin yol başçısı
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" nı zikrin aytsam"Ente'l-Hâdl Ente'l-Hakk"ın zikrini desem
Hadi bolsang egri yoldın rastka kaytsamHadi olsa idin eğri yoldan doğruya dönsem
Hû zikrini tilge alıb na'ra tartsam“Hu” zikrini dile alıp nara çeksem
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri kavi"Ente'-Hadi Ente'l-Hakk"ın zikri kavi
Pir-i muğan sözleridin alsa fetviPir-i kâmil sözlerinden alsa fetva
Batınları revşen bolup bolur yahşiBatınları aydınlanıp olur güzel
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Kul Hâce Ahmed rahmetingdin ümit tutayKul Hoca Ahmed rahmetinden ümid tutayım
Hacem meni bendem dese şükrin eteyHacem “benim kulum” dese şükrünü edeyim
Bendem demey yüz ögürse neçük aytayKulum demeyip yüz çevirse nasıl diyeyim
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"