Türk Bitig: Muhabbetni câmın içken divânelerEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-20
Muhabbetni câmın içken divânelerMuhabbetin kadehini içen divaneler
Kıyamet kün ot ağzıdın saçar dostlarKıyamet günü ağzından ateş saçar dostlar.
Kudret birle yaratılgan yetti tamuğKudret ile yaratılmış yedi cehennem
Aşıklarnı narasıdın kaçar dostlarAşıkların nârasından kaçar dostlar.
 
Duzah yığlap dâd eylegey HudâyigeCehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına:
Tâkatım yok âşıklarnı bir âhigeTâkatım yok âşıkların bir âhına.
Kaçıp barğay Hakk Te'âlâ penâhigeKaçıp varayım Hakk Teâlâ penahına;
Aşıklarnı yaşı birle öçer dostlarAşıkları yaşı ile söner dostlar.
 
Aşıklarnı ışk dükânın barsa kurupAşıkları aşk dükkânını varsa kurup,
Yaşın saçıp kögsin açıp yüzin sürüpYaşını saçıp, göğsünü açıp, yüzünü sürüp,
İnşâallâh duzah kaçğay andın korkupİnşaallah, cehennem kaçacak ondan korkup
Yetti âsmân tâkat kılmay köçer dostlarYedi sema tâkat eylemeyip göçer dostlar.
 
Rahmân İgem sâki bolup mey içürseRahman Rabb'im sâki olup mey içirse,
Ehlü ayâl hânumândın pâk keçürseÇoluk-çocuk, ev-barktan tam geçirse
Vücûdımdın azâzilni Hak kaçursaVücudumdan şeytanı Hakk kaçırsa,
Cürmü isyan girihlerin açar dostlarCürüm ve isyan düğümlerini açar dostlar.
 
Işk bâbını Hak yüzige vâ eyleseAşk kapısını Hakk yüzüne açık eylese
Hâs ışkını köngül içre câ eyleseHâs aşkını gönül içine yerleşik eylese
Lutf eylese ikki âlem şah eyleseLutf eylese, iki âlemde sultan eylese,
Aşıkları Hak sarığa uçar dostlarAşıkları Hakk'â doğru uçar dostlar
 
Sübhân İgem bir katre mey kılsa inâmSübhan Rabb'im bir katre mey eylese armağan
Zıkr-i sırnı ayta ayta kılsam tamâmSır zikrini diye diye eylesem tamam,
Hur u ğılmân cümle melek anga gulâmHûri-gılman bütün melekler ona köle
Uçmah içre harîr tonlar biçer dostlarCennet içinde ipek giysiler biçer dostlar.
 
Allah deban gordın kopsa âlem küyerAllah diyerek kabirden kalksa, alem yanar
Hâs bendem dep Rahmân İgem yalğuz süyerSeçkin kulum deyip Rahman Rabb'im, yalnız sever;
Yaş ornığa kanın töküp yüzni boyarYaş yerine kanını döküp yüzünü boyar,
Hamdın aytsa şeytân-laîn kaçar dostlarHamdını söylese lanetli şeytan kaçar dostlar.
 
Men aytmadım Allah özi vade kıldıBen demedim, Allah kendi vaad eyledi
Yolsız idim lutf eyleben yolğa saldıYolsuz idim, lutf eyleyerek yola koydu
Garib bolup nâle kıldım kolum aldıGarip olup feryad eyledim, elimi aldı
Andağ âşık şevk şarâbın içer dostlarÖyle aşık şevk şarabını içer dostlar.
 
Kul Hâce Ahmed ışksızlarnı işi düşvârKul Hoca Ahmed, aşksızların işi kötü
Tangla barsa Hak körsetmes anga didârSabaha varsa, Hakk göstermez ona cemal
Arş u kürsi levh ü kalem hemme bizârArş ve Kürsi, Levh ve Kalem hepsi bizar;
Işksızlarğa dozah bâbın açar dostlar.Aşksızlara cehennem kapısını açar dostlar.