Türk Bitig: Kudret birle Hakk'dın sizge ferman boldıEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-19
Kudret birle Hakk'dın sizge ferman boldıKudret ile Hakk'dan size ferman oldu
Tübsiz tengiz içre yalğuz tüştüm dostlarDipsiz deniz içerisine yalnız düştüm dostlar
Ol tengizge Oğan İzim ferman kıldı.O denize Kadir Rabbim ferman eyledi
Bihamdillah sağ-selamet çıktım dostlarElhamdülillah sağ-selamet çıktım dostlar
 
Yaşım yetti, ömrüm ketti, kökke uçtumYaşım yedi, ömrüm gitti, göğe uçtum
Bağrım taştı, aklım şaştı, yerge tüştümBağrım taştı, aklım şaştı, yere düştüm
Nefs u şeytan hayli birle köb uruştumNefs ve şeytan ile hayli zaman çok vuruştum
Sabr u rıza makamatın aştım dostlarSabr ve rıza makamlarını aştım dostlar
 
Tokkuzumda tükel tozdum tokunmadumDokuzumda tam karıştım dokunmadım
On yaşımda ong yanımga örgülmedimOn yaşımda sağ yanıma çevrilmedim
Onbirimde öz nefsimge boldumOnbirimde öz nefsime bekçi oldum
Fakr u rıza makamatın keçtim dostlarFakr ve rıza makamlarından geçtim dostlar
 
Onikkimde barça ervah kelam kıldıOnikimde bütün ruhlar kelam eyledi
Hurlar karşı kelib menge selam kıldıHuriler karşılayıcı gelip bana selam eyledi
Sır şerbetini saki bolub menge sundıSır şerbetini saki olup bana sundu
Anı alıb edeb birle içtim dostlarOnu alıb edeb ile içtim dostlar
 
Onüçümde gevvas bolub derya çomdımOnüçümde dalgıç olup deryaya battım
Marifetni gevherini sırdın terdimMarifetin cevherini sırdan derdim
Şemin körüb pervanedek özüm urdumMumunu görüp pervane gibi kendimi vurdum
Bihuş bolub aklım yitti şaştım dostlarŞuursuz olup aklım gitti şaştım dostlar
 
Ontörtümde tufrak sıfat harlığ tarttımOndördümde toprak gibi hor görüldüm
"Hu-Hu" teyu başım birle tünler kattım"Hû-Hû" diye başım bile geceleri dondum
Ming altunlık kıymetini birge sattımBin altınlık değerini bire sattım
Andın songra kanat tokub uçtım dostlarOndan sonra kanat çırpıp uçtum dostlar.
 
Onbeşimde dergahinge yanıb keldimOnbeşimde dergahına yanıp geldim
Yazuk birle her iş kıldım hata kıldımGünah ile her ne iş eyledim hata eyledim
Tevbe kılıb Hakk'a boyun sunub keldimTevbe eyleyip Hakk'a boyun sunup geldim
Tevbe kılıp yazuklardın kaçtım dostlarTevbe eyleyip günahlardan kaçtım dostlar
 
Cebrail vahiy keltürdi Hak RasulğeCebrail vahiy getirdi Hak Rasûl'e
Ayet keldi zikr etgin deb cüz vü küllğeAyet geldi “Zikr edesin” diye parça ve bütüne
Hızr babam saldı meni uşbu yolğaHızır Babam koydu beni işte bu yola
Andın songra derya bolub taştım dostlarOndan sonra derya olup taştım dostlar
 
Şeriatnıng bostanıda cevlan kıldımŞeriatın bostanında cevlan eyledim
Tarikatnıng gülzarında seyran kıldımTarikatın gülzarında seyran eyledim
Hakikatdın kanat tutub tayran kıldımHakikatten kanat tutup göklerde uçtum
Marifetning eşigini açtım dostlar.Marifetin eşiğini açtım dostlar
 
"Elest" hamrın Pir-i muğan toya berdi"Elest' şarabını Pir-i kamil doyasıya verdi
İçeberdim mikdarımca kuyaberdiİçiverdim mikdarım kadar koyaverdi
Kul Hace Ahmed içim-tşım küyeberdi.Kul Hoca Ahmed içim dışım yanıverdi
Taliblerge dürr ü gevher saçtım dostlar.Taliplere inci-cevher saçtım dostlar