Türk Bitig: "Fezkürullah kesiran" dep ayet keldiEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-15
"Fezkürullah kesiran" dep ayet keldi“Allah'ı çok zikredin" diye ayet geldi
Zikrin aytıb zari kılıb yürdüm menaZikrin deyip ağlayıp yürüdüm ben ya.
Didarını aşıklarga vade kıldıCemalini aşıklara vaad etti
Işk yolıda canım berip yürdüm menaAşık yolunda canım verip yürürdüm ben ya.
 
Çın aşıknı Allah süyüp bendem dediSağlam aşkı Allah sevip kulum dedi
Ara yolda kalmasun dep gamın yediAra yolda kalmasın deyip tasasını çekti
Yalğancılar didarımnı körmes dediYalancılar cemalimi görmez dedi
Işk babıda mehkem bolup turdum menaAşk kapısında sağlam olup durdum ben ya.
 
Akil erseng gorıstandın haber algılAkıllı isen kabristandan haber al
Men hem şundağ bolurmen dep ibret algılBen de şunlar gibi olmam deyip ibret al
Mutua kabl-el temutu'ğa amel kılgıl"Ölmeden önce ölünüz"e göre amel eyle
Bu hadisni fikr eyleben öldüm menaBu hadisi fikreyleyip öldüm ben ya.
 
Haber berür "felizehu kalilen" depHaber verir "felizehu kalilen" diye
Yene aytur "veleyebku kesiran" depYine der "veleyebku kesiran" diye
Bu ayetni manasige amel kıl depBu ayetini anlamına göre amel eyle diye
Bu dünyada hiç külmeyin yürdüm menaBu dünyada hiç gülmeden yürüdüm ben ya.
 
Amelsizler kahkah külür hurrem yürürAmelsizler kahkahayla güler şen yürür
Fermanige boyun sungan pürgam yürürFermanına boynunu sunan gamla dolu yürür
Keçe kündüz dideleri pürnem yürürGece gündüz gözleri yaş dolu yürür
Köz yaşımnı derya kılıp yürdüm menaGözyaşım derya eyleyip yürüdüm ben ya.
 
Nefsdin keçip çın aşıklar Allah dediNefsden geçib sağlam aşıklar Allah dedi
Seher turub çarzarb urub közin oyduSeher tump dört dövünüp gözünü oydu
Rahmeyleben Allah özi nazar saldıRahmeyleyip Allah özü nazar eyledi
Andın songra derya bolup taşdım menaOndan sonra derya olup taştım ben ya
 
Zalim nefsim hiç salmayın otka saldıZalim nefsim hiç bırakmadan ateşe attı
Vücudlarım öz öziden küyüb yandıVücudum kendi kendine tutuşup yandı
Müşriklerni imanını şeytan aldıMüşriklerin imanını Şeytan aldı
Euzübillah bismillah dep yürdüm menaEuzu-bismillah deyip yürüdüm ben ya.
 
Münafıklar duzah içre küyüb yangayMünafıklar cehennem içinde tutuşup yanınca
İman etken halis bolup yanıb çıkkayİman eden halis olup yanıp çıkınca
İmansızlar evvel ahır küyüb yangayİmansızlar önce sonra tutuşup yanınca
Oğanimdin iman tilep yürdüm menaAllah’ımdan iman dileyip yürüdüm ben ya.
 
Nefsim beni heva kıldı tarta şaştımNefsim benim heva kıldı tafta şaştım
Başım alıp Pir-i muğan sarrı kaçtımBaşım alıp Pir-i Kamil tarafına kaçtım
Kul Hace Ahmed ukbalardın yelib aştımKul Hoca Ahmed ötelerden geçip aştım
Uçkan kuş dek lamekanga aştım menaUçan kuş gibi Lâmekân'a aştım ben ya.