Türk Bitig: Şüphesiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer haEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-144
Bişek biling bu dünyâ barça halkdın öter aŞüphesiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer ha;
İnanmağıl mâlıngga bir kün koldın keter aİnanma malına, bir gün elden gider ha.
 
Ata-ana-karındaş kayan ketti fikir kılAta, ana, kardeşler nereye gitti, fikir eyle
Tört ayağlığ çûbın at bir kün senge yeter aDört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ha.
 
Dünyâ üçün ğam yeme Hakk'dın özgeni demeDünya için gam yeme, Hakk'tan başkasını deme,
Kişi mâlını yeme sırât üzre tutar aKişi malını yeme, Sırat üzerinde tutar ha.
 
Ehl ü ayâl karındaş heç kim bolmaydır yoldaşÇoluk-çocuk, kardeş hiç kimse olmuyor yolda ş,
Merdâne bol ğarib baş ömring yel dek öter aYiğit ol garip baş, ömrün yel gibi geçer ha.
 
Kul Hâce Ahmed tâat kıl ömring bilmem neçe yılKul Hoca Ahmed ibadet eyle, ömrün bilmem kaç yıl,
Aslıng bilseng âb u gil yene gilge keter aAslını bilsen su ve toprak, yine toprağa gider ha...