Türk Bitig: Hikmet ile o yokluktan var eylediEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-142
Hikmet birle ol ademdin bar eylediHikmet ile o yokluktan var eyledi;
On sekkiz ming kamuğ âlem hayrân erürOn sekiz bin cümle âlem hayrandır.
Kâlu belâ degen kullar uluş aldı"Kalû belâ" diyen kullar pay aldı;
Sükut etken kullar dini veyran erürSükut eden kulların dini virandır.
 
Hak te'âlâ imân âtâ kıldı bizgeHakk Teâlâ iman armağan eyledi bize;
Ol Mustafa Hak resûlı idi bizgeO Mustafa Hakk Rasûlu idi bize;
Dürûd aytsang kuvvet berür dinimizgeSalât-selâm söylesen, kuvvet verir dinimize;
Yok erse men kılğanlarım yalğan erürYok ise, benim yaptıklarım yalandır.
 
Evvel "elestü bi-rabbiküm" dedi HudâÖnce "elestü birabbikum?" dedi Hüda
"Kâlü belâ' deban rûhlar kıldı sedâ"Kalû belâ" diyerek ruhlar eyledi seda;
Yığlap keldik eşiğingge cümle gedâAğlayıp geldik eşiğine bütün kullar
Lutf eyleseng yüz ming âsi handan erürLutfeylesen, yüz bin âsi sevinçlidir.
 
Tevbe kılsam keçer mukin Kâdir ilâhTevbe eylesem, bağışlar mı Kadir İlâh;
Yok erse netküm anda men rû-siyâhYok ise ne yaparım orada, ben yüzü siyah;
Tangla barsam elk ayağ barça güvâhSabaha varsam, el ve ayak bütün tanık;
Hak kaşıda barça işler âsân erürHakk önünde bütün işler kolaydır.
 
Yığlamay mu ötti ömrüm eya şâhımAğlamayım mı, geçti ömrüm, ey sultanım;
Kabsab keldi karanğuluk çıkkıl mâhımKabsab geldi karanlık, çık ayım
Sendin özge yok penâhım tekyegahımSenden başka yok kurtarıcım, sığınağım;
Keçe kündüz tilegenim imân erürGece gündüz dilediğim imandır.
 
Ümmet üçün Resûl dâim kayğu yediÜmmet için Rasûl daima kaygı çekti
Tilep ümmet günâhını Hakdın aldıDileyip ümmet günahını Hakk’tan aldı;
Keçe kündüz kâim turdı Tengrim bildiGece gündüz namazda durdu, Tanrı’m bildi;
Tilde ümmetmen der dilde yalğan erürDilde ümmetim der, gönülde yalandır.
 
Ümmet bolsang Mustafâ'ğa peyrev bolğılÜmmet olsan, Mustafa'ya bağlı ol
Aytğanların cân u dilde sen hem kılğılDediklerini can ve gönülde sen de eyle
Keçe kâim kündüzleri sâim bolğılGece namazda, gündüzleri oruçlu ol
Çın ümmetni rengi misl-i saman erürGerçek ümmetin rengi tıpkı samandır.
 
Sünnetlerin mehkem tutup ümmet bolğılSünnetlerini sıkı tutup ümmet ol
Keçe kündüz dürüd aytıp ülfet bolğılGece gündüz salat-selâm söyleyip yakın ol
Nefsni tefip mihnet yetse râhat bolğılNefsi tepip mihnet yetse, rahat ol
Andağ âşık ikki közi giryân erürÖyle âşık iki gözü giryandır.
 
Kul Hâce Ahmed nefsdin müdâm suvâ bolğılKul Hoca Ahmed, nefsten daima ayrı ol
Küyüp pişib derdi birle eda bolğılKavrulup pişip derdi ile tamam ol
Keçe kündüz tınmay yığlap gedâ bolğılGece gündüz dinmeden ağlayıp kul ol
Derdin tartsang Hâce senden rızâ erürDerdini çeksen, Tanrı senden râzıdır...