Türk Bitig: Tevbe eyleyip Hakk'a yanan âşıklaraEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-141
Tevbe kılıp Hakk'a yanğan âşıklarğaTevbe eyleyip Hakk'a yanan âşıklara
Uçmağ içre tört arığda şerbeti barCennet içinde dört pınarda şerbeti var.
Tevbe kılmay Hakka yanmağan gafillergeTevbe kılmayıp Hakk'a yanmayan gâfillere
Tar lahedde katığ azâb hasreti barDar kabirde sert azab hasreti var.
 
Uçmağ mülkin uman kullar tevbe kılsunCennet mülkünü uman kullar tevbe eylesin
Tevbe kılıp hazretige yavuk bolsunTevbe eyleyip Hazret'ine yakın olsun;
Hûr u kusûr ğılman vildân hâdim bolsunHûri kusûr, gılman, vildan hizmetçi olsun
Elvân elvân kiyer teşrif hil'atı barRengarenk giyer şeref kaftanı var.
 
Tevbe kılğan âşıklarğa nûrı erürTevbe eyleyen âşıklara nuru erer
Tüni küni sâim bolsa köngli yarurGece gündüz oruçlu olsa, gönlü ışır
Kaçan ölüp gorğa kirse gorı kengrürNe zaman ölüp kabre girse, kabri genişler;
Oğan İzim Rahim Rahmân rahmeti barKadir Rabb'im, Rahim, Rahman rahmeti var.
 
Tevbesizler bu dünyadın keçmez bilürTevbesizler bu dünyadan geçmez sanır
Ölüp barsa gor azâbın körmez bilürÖlüp gitse, kabir azabını görmez sanır
Kıyâmet kün tang arasât atmaz bilürKıyamete gün Arasat'ın tanı atmaz sanır
Heyhât heyhât nevha feryâd künleri barHeyhat-heyhat, feryad-figan günleri var.
 
Namaz roze tevbe üzre barğanlarğaNamaz, oruç, tevbe üzere varanlara,
Hak yolığa kirip kadem koyğanlarğaHakk yoluna girip adım atanlara
Uşbu tevbe birle anda barğanlarğaBu tevbe, ile oraya varanlara,
Yarlikanmış kullar birle suhbeti barBağışlanmış kullar ile sohbeti var.
 
Namaz birle rozeleri otın alarNamaz ile oruçları ateşini alır
Alem halkı süynüp anı Hak'dın tilerAlem halkı sevinip onu Hakk’dan diler
Kıyamet kün körüp anı alar tınglarKıyamet günü görüp onu onlar dinler
Ne kul ermiş bu saadet nusreti barNe kul imiş bu saadet, nusreti var.
 
Ol arığlar kimge turur bilgil anıO pınarlar kimedir, bil onu
Tevbe kılğan âşıklarğa içürür anıTevbe kılan âşıklara içirir onu;
Tevbesizler ol arığdın içmes ba veliTevbesizler o pınardan içmez suyu;
Anga içrür zehir zakküm şerbeti barOna içirir zehir-zakkum şerbeti var.
 
Kıyametni bir küni ellik ming yılça bolurKıyametin bir günü elli bin yıl kadar olur
Bu dünyanı sanıça bil neçe bolurBu dünyanın sayısı ile bil nice olur
Kıyamet kün yetmiş ming yıl otta kalurKıyamet günü yetmişbin yıl ateşte kalır
Tevbe kılgan kullar küymez mühleti barTevbe eyleyen kullar yanmaz mühleti var
 
Her kim Haknıng kulı bolsa Hakka yansunHer kim Hakk'ın kulu olsa, Hakk’a yansın
Hakka yanmaz özin degen narı barsunHakk'a yanmaz kendisi diyen ötye gitsin
Kul Hâce Ahmed neçük munda orun tabsunKul Hoca Ahmed nasıl burada makam bulsun;
Keçe kündüz korka turur heybeti barGece gündüz korka durur, korkusu var...