Türk Bitig: Arif âşık can yurdunda elem çekseEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-138
Arif âşık cân mülkide elem tartsaArif âşık can yurdunda elem çekse,
On sekkiz ming kamuğ alem gülgül bolurOn sekiz bin bütün evren gül bahçesi olur.
Köngül kuşı şevk kanatın tokup uçsaGönül kuşu şevk kanadını çırpıp uçsa,
Cümle vücud yâdın sayrar bülbül bolurBütün varlık yâdını söyler bülbül olur.
 
Muhabbetni meydânığa özin salsaMuhabbetin meydanına kendisini koysa
Marifetni meydanıga özin ursaMârifetin meydanına kendini vursa
Sırr şarâbın içip âşık rûhı kansaSır şarabını içip âşık ruhu kansa,
Meveddetni gülzârıda huş gül bolurMeveddettin gülzarında hoş gül olur.
 
Erenleri Hak yâdıdın gafil bolmasErenleri Hak yâdından gâfil olmaz;
"Ricalün lâ tülhihim" der Hâliku'n-nâs"Ricâlun lâ tulhihim" der Hâlıku'n-nâs
Eren yolın tutkan hergiz yolda kalmasEren yolunu tutan aslâ yolda kalmaz;
Ol hazretde sır esrârı makbûl bolurO hazrette sır esrarı makbul olur.
 
"Elest" hamrın kimge berse oşal sâki"Elest" şarabını kime verse o sâki,
Bilâ-müdâm içip asrar mengü bâkiDevamlı içip saklar ölümsüz baki;
Tenin cânın küydürüb şevk ihrâkıTenini canını yakarak şevk ihrakı;
İçden küyer yıkılıb hem kül bolurİçten yanar yıkılarak hem kül olur.
 
Zâhirini atı birle bezegenlerDışını adı ile bezeyenler,
Bâtınların otu birle tüzegenlerİçlerini ateşi ile düzenleyenler,
Şevk otını iç köngülge kezegenlerŞevk ateşini gönülün içine yerleştirenler
Mâsivâ birle kaçan meşğul bolurMasîvâ ile ne zaman meşgul olur?
 
Tarikatdur bu yol atın bilse dervişTarikattir bu yol, adını bilse derviş,
Ma'rifetni metâ'ıdın alsa dervişMârifetin mallarından alsa derviş,
Özge yollar bâd-ı hevâ sansa dervişBaşka yollar kötülük yeli; sansa derviş,
Hakikatnı meydânıda er ol bolurHakikatin meydanında er o olur.
 
Kattığlanıp Kul Hâce Ahmed yolğa kirgilDayanarak Kul Hoca Ahmed, yola gir
Kulnı körseng kulı bolup ma'nâ sorgılKulu görsen, kulu olup mânâ sor
Yâ İlâhim rûzı kılsa manâ algılYâ İlâhım, nasip kılsa, mânâ al
Ma'nâ sorap manâ algan çın kul olurMâna sorup mâna alan gerçek kul olur...