Türk Bitig: Sübhan Rabb’im kuluna lutf eyleseEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-137
Sübhân İzim bendesige lutf eyleseSübhan Rabb’im kuluna lutf eylese,
İçi yarup taşı küyüb biryân bolurİçi aydınlanıp, dışı yanıp biryan olur.
Pir etegin tutup âşık yolğa kirsePir eteğini tutarak âşık yola girse,
Haknı izlep ikki közi giryân bolurHakk'ı izleyip iki gözü giryan olur.
 
Candın keçmey ışk sırrını bilse bolmazCandan geçmeden aşk sırrını bilse olmaz;
Maldın keçmey menmenlikni koysa bolmazMaldan geçmeden ben-benliği koysa olmaz;
Şermi bolmay yalğuz özin süyse bolmazUtangaç olmadan yalnız kendini sevse olmaz;
Andağ âşık el közidin pinhân bolurÖyle âşık halk gözünden gizli olur.
 
Canıng kıynap zakkum çaynap aşık bolgılCanını incitip zakkum çiğneyip aşık ol
Yaşıng döküp közüng suvlap sadık bolgılYaşını döküp gözünü sulayıp sadık ol
Andın keyin dergahığa layık bolgılOndan sonra dergahına layık ol
Canıng berseng rahm eylese canan bolurCanını versen rahmet eylese canan olur
 
Divâne-i jülide mu Haknı tapkanSaçı-başı dağınık divane mi Hakk'ı bulan;
Şemşir-i Hakk kolğa alıp nefsni çapkanHakk kılıcını ele alıp nefsi kovalayan,
Kayda barsa közni yumup sırnı tapkanNereye varsa, gözü yumup sırrı bulan;
Andağ sırnı tapkan kişi merdân bolurÖyle sırrı bulan kişi yiğit olur.
 
Işk yolıda keçe kündüz yığlağanlarAşk yolunda gece gündüz ağlayanlar,
Cândın keçip belin mehkem bağlağanlarCandan geçip belini sıkı bağlayanlar,
Hizmet kılıp Hak sırrını anglağanlarHizmet eyleyip Hakk sırrınr anlayanlar
Tün uykunı harâm kılıp nâlân bolurGece uykusunu haram eyleyip ağlar olur.
 
Vâ deriğa ışk yolıda cânın bermeyVah ne yazık, aşk yolunda canını vermeden,
Gevvâs bolup deryâ içre gevher termeyDalgıç olup deniz içinden cevher dermeden,
Hak'dın özge gafletlerni yırak salmayHakk'tan başka gafletleri uzaklaştırmadan
Tangla barsa nedâmetler çendân bolurSabaha varsa, pişmanlıklar pek çok olur.
 
Aşık bolsang Bayezid dek özüng satgılAşık olsan, Bâyezid gibi kendini sat
Vallâh-billâh dünyâ harâm taşlap atgılVallah-billah dünya haram, kaldırıp at
Kanlar töküp közleringdin tünler katgılKanlar döküp gözlerinden geceleri don
Bir lahzada şeytân mülki veyran bolurBir anda şeytan mülkü viran olur.
 
Tang atkunça zikrin aytkıl canıng birleTan atana kadar zikrini söyle, canın ile
Tağ u çölnü bostân kılgıl kanıng birleDağ ve ovayı bostan eyle, kanın ile
Taşdan kattığ taşka yatkıl yanıng birleTaştan katı taşa yat, yanın ile
Yoldın azğan yüz ming gafil merdân bolurYoldan çıkan yüz bin gafil yiğit olur.
 
Taşdın kattığ taşnı süzgen bi-haberlerTaştan katı taşı süzen habersizler,
Ukbâ işin arka taşlap dünyâ izlerAhiret işini geri bırakıp dünyayı arar
Ayet hadis beyân kılsâm kattığ sözlerAyet, hadis beyan eylesem, sert konuşur
Zâhir âdem bâtınları şeytân bolurDışı insan, içleri şeytan olur.
 
Zikrin aytğıl kanlar aksun közleringdinZikrini söyle, kanlar aksın gözlerinden
Hikmet aytğıl dürler tamsun sözleringdinHikmet söyle, inciler damlasın sözlerinden
Güller unsun her bir baskan izleringdinGüller bitsin, her bir bastığın izlerinden
Gülge baksang gül açılıp bostan bolurGüle baksan, gül açılıp bostan olur.
 
Seherlerde erte turup kanlar yutgılSeherlerde erken kalkıp kanlar yut
Pir-i muğan etegini mehkem tutgılPir-i kamil eteğini sağlam tut
Hakka âşık bolğan bolsang cândın ötgilHakk'a aşık olmuş olsan, candan geç
Cândın keçken çın âşıklar üryân bolurCandan geçen gerçek aşıklar üryan olur.
 
Bu dünyâda fakirlikni âdet kılganBu dünyada fakirliği âdet eyleyen
Hârlık tartıp meşakkatnı râhat bilgenHakirlik çekip meşakkati rahat bilen,
Kul Hâce Ahmed yahşılarğa hizmet kılganKul Hoca Ahmed, iyilere hizmet eyleyen,
Kıyâmet kün andağ kişi sultân bolurKıyamet günü öyle kişi sultan olur...