Türk Bitig: Bu sırrı bilmeyen cahil kişiEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-136
Uşbu sırnı bilmegen cahil kişiBu sırrı bilmeyen cahil kişi
Dervişlerni kadrini kaçan bilürDervişlerin değerini ne zaman bilir?
Til uçıda ümmetmen deb da'va kılurDil ucuyla ümmetim diye iddia eder
Mustafa'nıng kadrini kaçan bilürMustafa'nın değerini ne zaman bilir?
 
Tarikatnı lezetidin tatkan kişiTarikatın lezzetinden tadan kişi
Dünyasını din yolıda satkan kişiDünyasını din yolunda satan kişi
Keçe-kündüz közde yaşı akkan kişiGece-gündüz gözde yaşı akan kişi
Bu dünyanı kadrini kaçan bilürBu dünyanın değerini ne zaman bilir?
 
Keçe-kündüz taat kılsa oşal aşıkGece-gündüz ibadet eylese o aşık
Bu dünyada günahın bolar farikBu dünyada günahından olur uzak
Dervişlerni gıybet kılgan ol münafıkDervişleri gıybet eden o münafık
Ma'rifetni kadrini kaçan bilürMarifetin değerini ne zaman bilir?
 
Dünya malın yığıb yolnı yitürgenlerDünya malını yığıb yolu yitirenler
Essiz ömrin küfr içinde keçürgenlerKısa ömrünü küfr içinde geçirenler
Kılavuzsız biyabanda yürügenlerKılavuzsuz kırlarda yürüyenler
Muhabbetni kadrini kaçan bilürMuhabbetin değerini ne zaman bilir?
 
Köp kişiler da'va kılur nefs közetibÇok kişiler iddia eder nefsini gözetip
Yeb, içib, hayvan kebi tünler yatıbYeyip-içip hayvan gibi geceleri yatıp
Roze tutmas, zekat bermes hem uyatıbOruç tutmaz, zekat vermez hem utanıp
Hak Te'ala kadrini kaçan bilürHakk Teala’nın değerini ne zaman bilir?
 
"Külli muttaki alimen", deb aytdı Resul"Külli muttaki alimen" diye söyledi Rasul
Ey Kul Ahmed, bul hadisni kılgıl kabulEy Kul Ahmed bu hadisi eyle kabul
Suyri halkı kabul kılmay boldı melulSuyri halkı kabul eylemeyip oldu melûl
Cahil halkı pir kadrini kaçan bilürCahil halkı pir değerini ne zaman bilir?..