Türk Bitig: Tecellinin makamıdır garib makamEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-135
Tecellini makâmıdur aceb makâmTecellinin makamıdır garib makam;
Ol makâmda âşık kullar cevlân kılurO makamda âşık kullar dolaşır
Kay köngülge tecellisin pertev salsaHangi gönüle tecellisinin nurunu gönderse
Bi-hud bolup özin bilmey efğan kılurŞuursuz olup kendini bilmeden feryad eyler
 
O makâmnı yollarını rehzeni barO makamın yollarının rehzeni var
Kılavuzsız yolğa kirse yoldın azarKılavuzsuz yola girse, yoldan şaşar
Vesvâs eylep şeytân-la’in dinin buzarVesvese eyleyip lânetli şeytan dinini bozar
Öz yolığa salıp anı hayrân kılurKendi yoluna koyup onu şaşkın eyler
 
Ol makâmnı bildürgeni rehber kerekO makamı bildiren rehber gerek;
Tarikatnı pişeside safder kerekTarikatın ön safında safder gerek;
Uşbu yolnı zabt eylegen server kerekİşbu yolu zabteyleyen server gerek;
Andağ mürşid uçmağ mülkin tayrân kılurÖyle mürşid cennet mülkünü hazır eyler.
 
Ol makâmğa yetken âşık şarâb içerO makama eren âşık şarap içer;
Hânumânın ber-bad berip cândın keçerEv-barkını yağmaya verip candan geçer;
Şevk kanatın Hazret taba tutup uçarŞevk kanadını Hazret’e doğru tutup uçar;
Arş u kürsi levh ü kalem tayrân kılurArş ve Kürsü, Levh ve Kalem tayran eyler.
 
Didâr tilep terk eyleseng mâ-sivânıCemal dileyip terk eylesen mâsivayı;
Ölmez burun vücudıngnı eyle fâniÖlmeden önce vücudunu eyle fâni;
"Ve enhârun min aselin musaffa"nı"Ve enhârun min aselin musaffa" yı;
Uçmağını hâs kulığa ihsân kılurCennetini hâs kuluna ihsan eyler.
 
Ol makâmnı tevhid atlığ darahtı barOl makamın tevhid adlı ağacı var;
Sâyeside âşık kullar Burâk-suvârGölgesinde âşık kullar Burak'a biner;
Her bir şâhı ming yılçalık yolnı tutarHer bir dalı bin yıl kadarlık yolu tutar;
Her kaysısı öz özige ünvân kılurHerhangisi kendi kendine ünvan eyler.
 
Ol darahtnı mevasıdın tatkan kullarO ağacın meyvesinden tadan kullar,
Dünyâsını âhiretge satkan kullarDünyasını âhirete satan kullar,
Gor içinde âsâyişde yatkan kullarKabir içinde huzur içinde yatan kullar
Seherlerde köz yaşını ummân kılurSeherlerde göz yaşını umman eyler.
 
Himmet kurın Kul Hâce Ahmed belge bağlaHimmet kuşağını Kul Hoa Ahmed bele bağla;
Muhabbetni otu birle yürek dağlaMuhabbetin ateşi ile yürek dağla;
Yakang tutup tang atkunça tınmay yığlaYakanı tutup tan atana kadar dinmeden ağla;
Şâyed senge rahm eyleben cânân kılurMeğer sana rahmet ederek canan eyler...