Türk Bitig: Muhabbetin bahçesinde binlerle destanEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-134
Muhabbetni bostanıda hezar destanMuhabbetin bahçesinde binlerle destan
Bülbülleri sayrar anda efgan kılurBülbülleri şakıyıp orada figan eyler
Ma'rifetni meydanıda cevlan kılganMarifetin meydanında dolaşan eyleyen
Keçe kündüz közyaşını umman kılurGece gündüz gözyaşını deniz eyler
 
Ul bülbülni avazını eşitgenlerO bülbülün feryadını işitenler
Tekebbürni tağın kesib uşatganlarKibirin dağını kesip benzetenler
Bu dünyanı mezesini unutganlarBu dünyanın lezzetini unutanlar
Feryad urub yığlab közin giryan kılurFeryad edip ağlayıp gözünü giryan eyler
 
Aşık kullar bu dünyanı közge ilmezAşık kullar bu dünyayı göze iliştirmez
Dünya ışkın zahid kullar tilge almazDünya aşkını zahid kullar dile almaz
Keçe kündüz mest ü hayran özge kelmezGece gündüz mest ve hayran kendine gelmez
Didar tileb köksin teşib nâlân kılurCemal dileyip göğsünü deşip ağlar eyler
 
Vaderiğa keçti ömrüm toymay kaldımVah ne yazık geçti ömrüm doymadan kaldım
Rahilesiz yolga kirib harıb kaldımRehbersiz yola girip yorulup kaldım
Himmet kurın belge mehkem çalıb aldımHikmet kemerin bele sağlam bağladım
Özi süygen aşıkların sersan kılurKendini seven aşıkları darmadağın eyler
 
Eya aşık keçe kündüz tınmay yığlaEy aşık gece gündüz dinmeden ağla
Küyüb pişib yürek bağrıng ezib dağlaYanıp pişip yürek bağrını ezip dağla
Ecel yetse merdânevar beling bağlaEcel yetse merdcesine belini bağla
Mundağ aşık barsa anda mihman kılurBöyle aşık varsa orada konuk eyler
 
Şeyh Mansur özbaşını dârda kördiŞeyh Mansur öz başını darağacında gördü
Pertev saldı Hak didârın anda kördiNur gönderdi Hakk cemalini orada gördü
Bihûd bolub özin bilmey efgan kıldıŞuursuz olup kendini bilmeden feryad eyledi
Vaşuka deb özin bilmey cevlan kılurVaşuka diye kendini bilmeden dolaşır
 
Şeyh Şibli aşık bolub bilmey öttiSeyh Şibli aşık olup bilmeden geçti
Şeyh Bayezid yetmiş yolı özin sattıŞeyh Bayezid yetmiş yol kendini sattı
Bu dünyanı izzetlerin taşlab attıBu dünyanın izzetlerini kaldırıp attı
Ötken işge nedamet deb efgan kılurGeçen içe pişmanlık diye feryad eyler
 
Andağ erler suhbetini tabgan kişiEyle erlerin sohbetini bulan kişi
Mest ü hayran bolub yürer yaz u kışıElest ve hayran olup yürür yaz ve kışı
Seherlerde çarzarb urmak anı işiSeherlerde dört döğünmek onun işi
Zahir hande bâtınların pinhan kılurZahir neşeli bâtınlarını gizli eyler
 
Mundağ bolmay Hak vaslığa yetib bolmazBöyle olmadan Hakk vuslatına ermek olmaz
Resva bolmay sırdın manâ alıb bolmazRüsva olmadan sırdan mânâ almak olmaz
Hû zikrini aytıb daim tildin koymazHû zikrini deyip daima dilden bırakmaz
Vehmi birle dillerini lerzan kılurHayali ile dillerini lerzan eyler
 
Kul Hace Ahmed bu hikmetni kimge aytdıngKul Hoca Ahmed bu hikmeti kime söyledin
Arifmen deb halayıkga okub yaydıngArifim diye ahaliye okuyup yaydın
Te'sir kılmas alimlerge aytgan pendinTesir eylemez alimlere söylediğin öğüdün
Arif uldur ten mülkini veyran kılurArif odur beden mülkünü viran eyler...