Türk Bitig: Dem bu demdir başka demi dem demeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-132
Dem bu demdür özge demni dem demeDem bu demdir başka demi dem deme
Dünyadın biğam ötersen gam demeDünyadan gamsız geçersin gam deme
 
Küymese can u diling hem ustıhanYanmasa can ve gönlün hem bedenin
Köz yaşıng akkan birle sen nem demeGöz yaşının akması ile sen nem deme
 
Hâh külse yığlasa aşık ediKahkahayla gülse ağlasa aşık idi
Çehre-i surhın körüb biğam demeRahat yüzünü görüp gamsız deme
 
Aslı nesling katre-i âb-ı meniAslın-neslin erlik suyu damlası
Hasnı körseng sen özüngdin kem demeHası görsen sen özünden eksik deme
 
Ademide zerre ma'na bolmasaAdem oğlunda zerre kadar mana olmasa
Sen anı Adem körüb Adem demeSen onu adam görüp adam deme
 
Tuymasa sırr ma'nadın Adem emesDuymasa mana sırrından adam değildir
Sen anı suvret körüb mehrem demeSen onun suretini görüp mahrem deme
 
Ger yürekde bolmasa yüz dağ-ı derdEğer yürekte olmasa yüz derd yarası
Zinhar kaçgıl anı hemdem demeSakın, kaç onu hemdem deme
 
Tekse bilgen âbdâr hançeriDeğse bilen âbdâr hançeri
Can berür cânâneğe merhem demeCan verir canan merhem deme
 
Dostlar divane ermes her kişiDostlar divane değildir her kişi
Azze ve celldin keçmese adem deme"Azze ve celle"den geçmese adem deme
 
Misli deryâ yüzide yürğen hasıDerya üzerinde yürümüş hası
Hay Hu degen birle mehkem deme"Hayy-Hu" demek ile derviş deme
 
Ahmedâ tutkıl ğanimet her nefesEy Ahmed ganimet bil her nefesi
Yârsız ötgen bu demni dem demeYarsız geçen bu demi dem deme...