Türk Bitig: Eşsiz bu tarikatın sonu neredeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-131
Essiz bu tarikatnıng tansuk aydıEşsiz bu tarikatın sonu nerede
Dostlarım aramızda ıdlanmaz ulDostlarım aramızda dolaşmaz o
Ger idi bolmas erdi âşıklardaEğer gezseydi olmazdı aşıklarda
Neçe yol kerkler omın kirlenmez ulNice yol kirler yerini kirlenmez o
 
Ol erning güli ul şeriatdurO erin gülü o şeriattır
Mevası tatlık lokma-ı tarikatdurMeyvesi tatlı tarikat lokmasıdır
Kim kulunıng kulı bolsa hakikatdurKim kulunun kulu olsa hakikattır
Kaf tağın tükel yutsa turlanmaz ulKaf dağını toptanyutsa turlanmaz o
 
Nişânın ayta ketti âşıklarıBelirtisini söyleyerek gitti aşıkları
İsteyu boldı anıng sâdıklarıİsteyip oldu onun sadıkları
Bolduk deb aytmadılar lâyıklarıOlduk diye söylemediler layıkları
Körgenin körgen yerde söylenmez ulGördüğünü gördüğü yerde söylenmez o
 
Söz taşta bolsa içde meze bolmazSöz dışta olsa içte lezzet olmaz
İçmi kuruk bolsa anda meze bolmazİçi kuru olsa orada lezzet olmaz
Neçeler arzu kılıb behre almazNiceleri arzu eyleyip nasip almaz
Da'vâga ma'na alıb yüzlenmez ulİddia ile anlamını arayıp bulunmaz o
 
Kamuğ â'zâ suvretidin til keçmeğünçeBütün organ derdinden dil geçmedikçe
"Mûtû kable en temûtu" bolmağunça"Mûtû kable'en temûtu" olmadıkça
Zâhiride baş közini yummağunçaZahirinde baş gözünü yummadıkça
Bâtında iç közi körgenmez ulBatında kalb gözüyle görünmez o
 
Emgeksizin yetmekligi ermes âsânSabırsızın ulaşması değildir kolay
Neçük çinger yetmegünçe humı humdanNasıl acı meyve yutmayınca hamlarından
Bolmağunça bu yol içre mungluğ hayrânOlmadıkça bu yol üzere dertli, şaşkın
Kuruğ otun küymeğünçe gürlenmez ulKuru odun yanmadıkça alevlenmez o
 
Kul Hace Ahmed kattığlanıb küysin emdiKul Hoca Ahmed sıkılarak yansın şimdi
İçü taşıng hâm kalmasun pişsin emdiİç ve dışın ham kalmasın pişsin şimdi
Dostlar menge sözni aytsın emdiDostlar bana sözünü söylesin şimdi
Yok erse mârifeting turlanmaz ulYoksa marifetini ele vermez o...