Türk Bitig: Muhabbetin sokağını gezen arifEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-130
Muhabbetni küçesini kezgen arifMuhabbetin sokağını gezen arif
Yahşi bilür humganlarnı alametinİyi bilir sadıkların belirtisini
İradetdin kollarığa harbe alıbİradeden ellerine harbe alıp
Def’in eyler mazarratnıng selametinDefin eyler zararlının selametini
 
Andağ âşık ayakığa başın koysaÖyle aşık ayağına başını koysa
Bina koymay nefs hevânı közin oysaBirşey bırakmadan nefs-hevanın gözünü oysa
Şevk şarabın içib tâki ruhı kansaŞevk şarabın içip ta ki ruhu kansa
Heç ağzıdın salmaz tevbe nedâmetinHiç dilinden bırakmaz tevbe pişmanlığını
 
Yolın tabıb bâtın közi açılganlarYolunu bulup bâtın gözü açılanlar
Hâr u hasdek ayağ astı yançılganlarHâr uhas gibi ayak altına serilenler
Berg-i güldek solub tozub saçılgânlarGül yaprağı gibi solup kuruyup saçılanlar
Eralmaz ol halâyıknıng melametinEremez o kulun melametine
 
Sufi kerek bâtınını kılsa sâfiSufi gerek bâtınını eylese safi
Taat kılsa mânende-i Bişr-i Hâfiİbadet eylese Bişr-i Hâfi misali
Andın songra va'desiğe bolar vâfiOndan sonra vadesine olur vefalı
Bişek körer her kim keşf ü kerâmetinŞüphesiz görür herkes keşif ve kerametini
 
"Ricalün la tulhihim" deb aytdı Hudâ"Ricalün fa tülhihim" deyip söyledi Allah
Oşal merdân mâsivâdın bolur cüdaO yiğit masivadan olur ayrı
Zikrin aytıb her nefesde olsa revâZikrini deyip her nefesde olsa hazır
Tapar her dem ğavsü'l-ğıyas celâletinBulur her zaman gavslar gavsı celaletini
 
Lâhed arâ mürid eger makam tutsaKabir içre mürid eğer makam tutsa
Dervişlikde kırk tört makam andın ötseDervişlikte kırkdört makam ondan geçse
Şeyhmen teyu binâ koyub otnı yutsaŞeyhim deyip ortaya çıkıp ateşi yutsa
Bimeşakkat tapmaz iman halâvetinMeşakkatsiz bulmaz iman hoşluğunu
 
Devr ayağı yetib keldi ey bihaberDevr ayağı yetip geldi ey habersiz
İçrür koymaz neçe eger kılsang hazerİçirir koymaz nice eğer çekinsen
Vâ hasretâ imânıngda köptür hatarVah yazık imanında çoktur tehlike
Kutulmazsan bermey anı emânetinKurtulamazsın vermedikçe onun emanetini
 
Kul Hâce Ahmed zâhir a'ma yol adaştıKul Hoca Ahmed zâhir âmâsı yolu şaşırdı
Taliblerni suhbetiden yırak kaçtıTaliplerin sohbetinden uzak kaçtı
Karıb çöküb Hakk yolığa aklı şaştıİhtiyarlayıp çöküp Hakk yoluna aklı şaştı
Tangla barsa körmez kömi ferâğatınSeherle varsa görmez körün feragatini...