Türk Bitig: Nafile oruç tutar halklara şeyhlik satarEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-129
Tatavvu' roze tutar halklarğa şeyhlik satarNafile oruç tutar halklara şeyhlik satar
İlmi yok amidin beter âhir zaman şeyhleriİlmi yok amadan beter ahir zaman şeyhleri
 
Belige fota çalur özüni kişi sanurBeline kuşak bağlar özünü adam sanır
Arasatda oktanur âhir zaman şeyhleriArasat’da bırakılır ahir zaman şeyhleri
 
Başığa destar orar ilmi yok nege yararBaşına sarık vurur ilmi yok neye yarar
Okı yok yayın kurar ahir zaman şeyhleriOku yok yayını çeker ahir zaman şeyhleri
 
Alayıdın al kılur ma'mileni mal kılurAlayından al eyler muameleni mal eyler
Essiz ömrin yel kılur ahir zaman şeyhleriSahibsiz ömrünü yel eyler ahir zaman şeyhleri
 
Şeyhlik uluğ turur Hazret'ge eltgen iştururŞeyhlik uludur Hazret’e ulaştıran iştir
Aş bermes bağrı taş turur âhir zaman şeyhleriAş vermez bağrı taştır ahir zaman şeyhleri
 
Miskin Ahmed kandasen Hakk yolıda nedesenMiskin Ahmed neredesin Hakk yolunda ne edesin
İlming yok ne sandesen ahir zaman şeyhleriİlmin yok ne haldesin ahirzaman şeyhleri...