Türk Bitig: Ey dostlar bu yolların ukbası çokEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-128
Eyâ dostlar bu yollarnıng ukbâsı köpEy dostlar bu yolların ukbası çok
Ötse bolmaz pir hizmetin kılmagunçaGeçse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
Yüz ming belâ, mihnet, afet hatarı köpYüz bin bela, sıkıntı, afet tehlikesi çok
Tuysa bolmaz pir hizmetin kılmagunçaDuysa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Şeriatsız tarikatga ötüb bolmazŞeriatsız tarikata geçmek olmaz
Hakikatsız marifetge yetib bolmazHakikatsız marifete yetmek olmaz
Pirsiz hergiz şevk şarâbın tatıb bolmazPirsiz asla şevk şarabını tatmak olmaz
Tatsa bolmaz pir hizmetin kılmağunçaTadsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Nâdânlarga sırr ma'nânı aytıb bolmazCahillere mana sırrını deyip olmaz
Dürr gevherni mührege satıb bolmazİnci, mücevheri ucuza satmak olmaz
Edhem sıfat dünya ukbin yetib bolmazEdhem gibi dünya kaygısını yetmek olmaz
Yetse bolmaz pir hizmetin kalmağunçaYetse olmaz Pir hizmetini kılmayınca
 
Sırsız yüz ming taat kıldım yoldın azdımSırsız yüzbin ibadet eyledim yoldan şaştım
Râhılesiz yolğa kirib talıb tozdumYol göstericisiz yola girip şaşırıp kaldım
Pir-i muğan nazar kıldı nefsdin sezdimPir-i kamil nazar eyledi nefsden sezdim
Sezse bolmaz pir hizmetin kılmağunçaSezse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Vâderiğa tuymay kaldım ömrüm öttiVah neyazık duymadan kaldım ömrüm geçti
Nefsu hevâ orta alıb meni yuttıNefs-heva ortaya alıp beni yuttu
Bihamdillâh pir-i muğan kolum tuttıAllah'a şükürler Pir-i kamil elimden tuttu
Tutsa bolmaz pir hizmetin kılmağunçaTutsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Vallah Tallâh sümme Billâh sırsız bolmazVallahi, Tallahi, hayır Billahi sırsız olmaz
Sırsız yüz ming tâ'at kılsang makbul bolmazSırsız yüzbin ibadet eylesen makbul olmaz
Neçe aytsam bihaberler munı bilmezNe kadar desem habersizler bunu bilmez
Bilse bolmaz pir hizmetin kılmağunçaBilse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Candın keçmey baş oynamay yolğa salmasCandan geçmeyip, baş oynamadan yola iletmez
İ'tikadıng tam bolmasa kolung almasİnancın tam olmasa elinden tutmaz
Tâliblerde ketse hevâ kudret bolmasTaliblerden gitse heves, kudret olmaz
Keçse bolmaz pir hizmetin kılmağunçaGeçse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Eyâ talib ölmes burun ölekörginEy talip ölmeden önce öledur
Yahşilerning hâk-ı pâyı bolakörginİyilerin ayağının tozu oladur
Tufrak bolub feyz u fütuh alakörginToprak olup feyz-fetih aladur
Alsa bolmaz pir hizmetin kılmağunçaAlsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Hakikatnın yollarıda yüz ming hatarHakikatın yollarında yüzbin tehlike
Belin bağlab yolga kirgen âhir yeterBelini bağlayıp yola giren sonunda ulaşır
Sır eşiğin yastanğanlar murad taparSır eşiğine başvuranlar murat bulur
Tapsa bolmaz pir hizmetin kılmağunçaBulsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Muradıngga yetey deseng bolğıl bidârMuradına yeteyim desen olasın uykusuz
Ehlü ayâl hânumândın bolğıl bizârÇoluk-çocuk, ev-barkından olasın şikayetçi
Ahir bir kün körsetgüvsi senge didarSonunda bir gün gösterecektir sana cemal
Körse bolmaz pir hizmetin kılmağunçaGörse olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Allâh degil cânıng küyüb otlar çıksunAllah de ki canın yanıp ateşler çıksın
"Hû" degende söngeklering barın caksun"Hû" dediğinde kemiklerin hepsi kırılsın
Bağrıng teşib öbkeng şişib erib aksunBağrın deşip dalağın şişip eriyip aksın
Aksa bolmas pir hizmetin kılmağunçaAksa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Uşbu yolğa kadem koyğan candın keçtiBu yola adım atan candan geçti
Zikr-i kalbin ayta ayta köksin teştiKalb zikrini diye diye göğsünü deşti
Andın songra cânân bakıb eşik açtıOndan sonra Sevgili bakıp kapı açtı
Açsa bolmaz pir hizmetin kılmağunçaAçsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Yüz ming münâcât aytıb yığlay senge HudâYüzbin dua deyip ağlayım sana Allah
Hırsu hevâ menmenlikdin kılğıl cüdaHırs ve heva, ben-benlikten eyle uzak
Lutf eyleseng menmenlikni kılay edâLutfeylesen ben-benliği eyleyim tamam
Kılıb bolmaz pir hizmetin kılmağunçaEylemek olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Rahman İgem rahmetingge lâyık kılğılRahman Melik'im rahmetine layık eyle
Berki yanglığ himmet berib âşık kılğılBerki gibi himmet verip aşık eyle
Tâ ölgünçe sıdkım birle sâdık kılğılTa ölene kadar sıdkım ile sadık eyle
Bolsa bolmaz pir hizmetin kılmağunçaOlsa olmaz Pir hizmetini kılmadıkça
 
Kul Hace Ahmed Allah demey ne iş kılayKul Hoca Ahmed Allah demeyip ne iş eyleyim
Amelim yok zâr ingremey ne iş kılayAmelim yok inleyip ağlamayı, ne iş eyleyim
Hakk'dın korkub kan yığlamay ne iş kılayHakk'tan korkup kan ağlamayıp ne iş eyleyim
Kılıb bolmaz pir hizmetin kılmağunçaEylese olmaz Pir hizmetini kılmadıkça...