Türk Bitig: Allah yâdını söyler kullar mâna ileEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-127
Allah yâdın aytur kullar ma'nâ birleAllah yâdını söyler kullar mâna ile;
Bî-manâga hergiz kulak salmaz bolurMânasıza aslâ kulak salmaz olur.
Allah degen âşık kullar dâim-müdâmAllah diyen âşık kullar daima-devamlı
Hak yâdıdın zerre gâfil bolmaz bolurHakk yâdından zerre gâfil olmaz olur.
 
Hakk yâdıdın zerre gafil bolmağanlarHakk yâdından zerre gâfil olmayanlar,
Yatsa kopsa Hak zikrini koymağanlarYatsa, kalksa, Hakk zikrini bırakmayanlar,
Vallâh-billâh dünyâ harâm almağanlarVallah, billah dünya haram, almayanlar,
Gor içinde ol kul hergiz ölmez bolurKabir içinde o kul asla ölmez olur.
 
Ma'rifetning bostanıda cânıng bergenMârifetin bostanında canını veren,
Muhabbetning meydânıda baş oynağanMuhabbetin meydanında baş oynayan,
Hakikatnıng deryâsıdın gevher alğanHakikatin denizinden cevher alan
Gevvâs yanglığ ol deryâdın çıkmaz bolurDalgıç gibi o denizden çıkmaz olur.
 
Erenleri ol deryâğa çomdı battıErenleri o denize daldı, battı;
Keçe kündüz tınmay bir dem yâdın ayttıGece gündüz dinmeden bir an, zikrini söyledi
Ölmes burun cân aççığın zehrin tattıÖlmeden önce can acısının, zehrini tattı;
Ahiret esbâbını salmaz bolurAhiret hazırlıklarını koymaz olur.
 
Gâfil bolmas Hak yâdıdın tünler tamâmGâfil olmaz Hakk yâdından geceleri tamam;
Lokma helâl taleb kılur yemes harâmHelâl lokma talep eyler, yemez haram;
Dervîş kerek uşbu sıfat birle müdâmDerviş gerek işbu sıfat ile daima
Kul boluban kulluğıdın tanmaz bolurKul olarak kulluğundan caymaz olur.
 
Kul boluban kulluk kılur HâcesiğeKul olarak kulluk eyler Rabb’ine
Tenin cânın ayamas ol MevlâsığaTenini, canını esirgemez o Mevlâ'sına;
Sâbir bolup ümit tutar va'desiğeSabreder olup umut tutar vaadine
Cefâsıdın çın âşıklar kaytmaz bolurCefasından gerçek âşıklar dönmez olur.
 
Cefâ çekmey âşık bolmas tıngla ğafilCefa çekmeden âşık olmaz, dinle gâfil
Cefâ çekip sâbir bolğıl bolma câhilCefa çekip sabreder ol, olma cahil;
Rızâ bolup kulluk kılğan bolur âkilRâzı olup kulluk eyleyen olur akıllı
Câhil âdem birbiridin yanmaz bolurCahil insan birbirinden ayrılmaz olur.
 
Kulmen teyü Hak emrini kılmağanlarKulum diye Hakk emrini kılmayanlar
Kudretini körüp ibret almağanlarKudretini görüp ibret almayanlar,
İmân İslam ahkâmların bilmegenlerİman-İslam kurallarını bilmeyenler
Uluğ künde kızıl yüzlüg bolmaz bolurUlu günde kızıl yüzlü olmaz olur.
 
Hak yolını şevki köptür bilgenlergeHak yolunun şevki çoktur bilenlere;
Korkunç birle yetkil oşal ölgenlergeKorku ile ulaş o ölenlere;
Asân körinür yolnı müdâm yürgenlergeKolay görünür yolu daima yürüyenlere;
Mundağ kullar gor azâbın bilmez bolurBöyle kullar kabir azabını bilmez olur.
 
Kul Hâce Ahmed Allah degil yaşıng akkayKul Hoca Ahmed, Allah de, yaşın aka
Ötken arif himmet kılıp kolung tutkayGiden ârif himmet eyleyip elini tuta
Rahmı kelse Rahim Mevlâm rahim kılğayRahmeti gelse, Rahim Mevlâ'm rahmet eyleye
Hâce kulın hergiz zâyi koymaz bolurAllah kulunu aslâ kayıpta koymaz olur...