Türk Bitig: Aşk davasını güden aşık giryan olurEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-126
Işk da'vasın kılğan aşık giryan bolurAşk davasını güden aşık giryan olur
Bu dünyanı gurbetidin ölse bolmazBu dünyanın gurbetinden ölse olmaz
Huşı ketib bağrı anı biryan bolurŞuurunu kaybedip onun bağrı yanık olur
Haya ketib perdesini türse bolmazHaya gidip perdesini dürse olmaz
 
Bu dünyanı işretidin keçgen kişiBu dünyanın eğlencesinden geçen kişi
Bihud yürer tınmay akar közdin yaşıBaşıboş yürür dinmeden akar gözden yaşı
Vale bolub hayran yürer yaz u kışıAşık olup şaşkın yürür yaz ve kışı
Vahşi yanglığ eldin çıkar yürse bolmazVahşi gibi elden çıkar yürüse olmaz
 
Keçe kündüz közde yaşın jale kılganGece-gündüz gözde yaşı pınar eyleyen
Feryad urub seherlerde vale bolganFeryad edip seherlerde aşık olan
Köksin teşib çarzarb urub nale kılganBağrını deşip dört dövünüp feryad eden
Mundağ emi dergahıdın ketse bolmazBöylesi erin dergahından gitse olmaz
 
Keçe turub yürmey tınmay yığlaganlarGece kalkıp yürümeden, durmadan ağlayanlar
Işk otığa yürek bağrın dağlaganlarAşk ateşine yürek-bağrını dağlayanlar
Resva bolub sırdın ma'na anglaganlarRüsva olup sırdan manâ anlayanlar
Halk içide resva bolub yürse bolmazHalk içinde rüsva olup yürüse olmaz
 
Allah yadın aytıb yürüb zâri kılganAllah zikrini deyip yürüyerek ağlayan
Közde yaşın akkuzuban cari kılganGözden yaşını akıtarak devam eden
Sersan bolub kıbab birle yürüş kılganSersem olup tanla beraber yürüyen
Andağ erdin cüda bolub yürse bolmazÖyle erden ayrı olup yürüse olmaz
 
Aşıklarday daim müdam Haknı izlerAşıklar her zaman devamlı, Allah'ı arar
Zahir yüzüb batınıda arşnı közlerZahiri bırakıp batında arşı gözler
Taliblerge ayet-hadis sözin sözlerTaliplere ayet-hadis sözlerini söyler
Sır sözini nâdânlarga aytsa bolmasSır sözünü cahillere söylese olmaz
 
Kayda barsa ışk dükanın anda kurdıNereye gitse aşk pazarını orada kurdu
Leyli Mecnun bu dünyanı devrin sürdiLeyla-Mecnun bu dünyanın devrini sürdü
Şeyh Mansur "Ene'l-Hakk" deb gavğa kıldıŞeyh Mansur "Ene’l-Hakk" deyip kavga eyledi
Vefa kılgan erenlerdin yansa bolmazVefa eyleyen erenlerden yansa olmaz
 
Sırdın ma'na tuymaganlar biganedürSırdan anlam duymayanlar yabancıdır
Ul aşıklar mekanları veyranedürO aşıklar mekanı viranedir
Kayda barsa hemhanesi cananedürNereye gitse evdeşi sevgilidir
Tünler kobmay aşıkman deb yürse bolmazGeceleri kalkmayıp aşığım deyip yürüse olmaz
 
Gevvas bolmay gevher üçün derya çommazDalgıç olmadan mücevher için denize dalınmaz
Candan keçmey çommağunça hergiz almazCandan geçmeden, dalmadıkça asla alınmaz
Bir katreğa kani bolmay ul dür bolmazBir damlaya kanaat etmeden o inci olmaz
Kani bolmay şevk şarabın içse bolmazKanaat etmeden şevk şarabını içse olmaz
 
Kul Hace Ahmed lahed ara makam tutmayKul Hoca Ahmed kabir içinde makam tutmayınca
Fenafillah makamıdın yelib ötmey"Fenâfillah" makamından aşıp geçmeyince
Pir-i muğan katresidin cur'a yutmayPir-i kamilin damlasından yudum yutmadan
"Limaallah" makamığa yetse bolmas"Li me Allah"makamına erse olmaz...