Türk Bitig: Dostlarına açtım Rabb'im cevheriniEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-125
Dostlarığa açdım İzim gevheriniDostlarına açtım Rabb'im cevherini
Âsanlık birle ol gevherdin alsa bolmazKolaylık ile o cevherden alsa olmaz
Cefa çekmey, mihnet tartmay hizmet kılmayCefa çekmeden mihnet çekmeden hizmet kılmadan
Uşbu pirni sarayığa kirse bolmazBu Pir'in sarayına girse olmaz
 
Aşık kullar hülle kiyib Burak minerAşık kullar kaftan giyip Burak biner
Hur u kusur ongu sofu feriştelerHuri ve hizmetçiler sağ ve solu melekler
Ul Burakğa bakıb anda hayran kalarO Burak'a bakıp orada hayran kalır
Aşık bolmay ol Burak'ğa minib bolmazAşık olmadan o Burak’â binip olmaz
 
Rahman İgem rahm kılıb kirgüz yolğaRahman Melik'im rahmet eyleyip girdir yola
Rahmetingdin müjde bergil asi kulğaRahmetinden müjde ver asi kula
Yoldın azgan kullarıngnı salgıl yolğaYoldan şaşıran kullarını koy yola
Kılavuzsız uşbu yolğa kirse bolmazKılavuzsuz bu yola girse olmaz .
 
Muhabbetni deryasığa çomub batgılMuhabbetin denizine gömülüp bat
Aşıklarnı sohbetige özüng katgılAşıkların sohbetine özünü kat
Muhabbetni bazarığa özüng satgılMuhabbetin pazarına özünü sat
Özüng satmay Hak rahmetin alsa bolmazÖzünü satmadan Hakk rahmetin alsa olmaz
 
Erenlerni izin izleb yolğa kirsengErenlerin izini arayıp yola girsen
Keçgil fani dünyasıdın çın kul bolsangGeç fani dünyadan gerçek kul olsan
Kılavuzsız uşbu yolğa kirer bolsangKılavuzsuz bu yola girer olsan
İzleb anı tabmağunça kirse bolmazArayıp onu bulmadıkça girse olmaz
 
Muhabbetni deryasığa açgıl közniMuhabbetin deryasına aç gözünü
Tevbe kılıb Hak yolığa algıl özniTevbe eyleyip Hakk yoluna al özünü
Muhabbetni deryasığa salgıl özniMuhabbetin deryasına sal özünü
Tevbe kılmay bu sevdanı kılsa bolmazTevbe eylemeden bu sevdayı gütse olmaz
 
Şeriatnıng meydanığa özin salmayŞeriatın meydanına özünü koymadan
Tarikatnıng bostanıda cevlan kılmayTarikatın bahçesinde dolaşmadan
Hakikatnıng deryasıdın gevher almayHakikatın deryasından cevher almadan
Ma'rifet adabını bilse bolmazMarifet adabını bilse olmaz
 
Kul Hace Ahmed Hakk yolıda turğıl müdamKul Hoca Ahmed Hakk yolunda dur daima
Aşıklarga derman bergil ale'd-devamAşıklara derman ver devamlı olarak
Aşıklarnı arzusıdur darü's-selamAşıkların arzusudur selam yurdu
Aşık bolmay darü's-selam kirse bolmazAşık olmadan selam yurduna girse olmaz...