Türk Bitig: Ey dostlar aşk dalgıçı olmayıncaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-122
Eyâ dostlar ışk gevvası bolmagunçaEy dostlar aşk dalgıçı olmayınca
Vahdâniyet deryasığa kirse bolmazVahdaniyet deryasına girse olmaz
Ol deryanı gevheridür Hak visâliO deryanın gevheridir Hakk visali
Candın keçib kirmegünçe körse bolmazCandan geçip girmeyince görse olmaz
 
Himmet kurın can belige mehkem çalmayHimmet kemerini can beline sağlam sarmayınca
Mâsivanı muhabbetin özdin salmayMasivanın muhabbetini özden salmayınca
Köz yaşını niyâz eyleb râzın aytmayGözyaşını niyaz eyleyip yakarışını söylemeden
Esrâr yolın merdanlardın bilse bolmazSırlar yolunu merdlerden bilse olmaz
 
"Yuhibbuhum" şarabını içmegünçe"Yuhibbuhum" şarabını içmeyince
"Veyuhibbunehu" libasını kiymegünçe"Ve yuhibbunehu" libasını giymeyince
Riyâzetni potasını boğmagunçaRiyazetin boynunu boğmayınca
Hak cemâlin muradınça körse bolmazHakk cemalini muradınca görse olmaz
 
"Limâallah" makamıga barmagunça"Limâ Allah" makamına varmayınca
"En temûtu" sarayığa kirmegünçe"En temûtu" sarayına girmeyince
"Fenâfillah" deryasıga çommagunça"Fenâfillah" deryasına batmayınca
"Bekâbillah" gevheridin alsa bolmaz"Bekâbillah" gevherinden alsa olmaz
 
Şeriatı salâhini kiymegünçeŞeriatın kisvesini giymeyince
Tarikatnı Burakığa minmegünçreTarikatın Burak'ına binmeyince
Cezb ü cünün alemige barmagunçaCezbe ve coşku alemine gitmeyince
Hakikatnı meydanige kirse bolmazHakikatın meydanına girse olmaz
 
Merdânlarnı muradıdur Hak didârıMertlerin muradıdır Hakk’ın cemali
Hak didârı kerek bolsa bol bidârîHakkın cemali gerek olsa ol uykusuzlardan
Kul Hace Ahmed seher vaktde kılgıl zârıKul Hoca Ahmed seher vaktinde dök gözyaşı
Bidâr bolmay Hak cemâlin körse bolmaUykusuz olmadan Hakk cemalin görse olmaz...