Türk Bitig: Aşık kişiler geceleri yatmasa iyidirEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-121
Aşık kişiler keçeleri yatmasa behrakAşık kişiler geceleri yatmasa iyidir
Her derd ü elem tegse figân etmese behrakHer derd ve elem gelse feryad etmese iyidir
 
Başın yarıb kanğa boyab kılsa sitemlerBaşını yarıp kana boyayıp eylese sitemler
Urdı meni deb zalime söz katmasa behrakVurdu bana diye zalime söz katmasa iyidir
 
Derviş boluban halk içide tespih ögürübDerviş olarak halk içinde tesbih çevirip
Sufi bolub alemğa özin satmasa behrakSufi olarak aleme özünü satmasa iyidir
 
Ötgen sufiler il közidin yürmeyin kaçtıGeçen sufiler halk gözünden yürümeyip kaçtı
Hakknı tilegen halk içinde yürmese behrakHakk'ı dileyen halk içinde yürümese iyidir
 
Her yerde Hüda hazır ve nazır keldürürlerHer yerde Allah hazır ve nazır eyletirler
Bica oturub Hakknı belend etmese behrakBoş yere oturup Hakk'ı uzak etmese iyidir .
 
Sufi boluban saf bol ey bende-i AllahSufi olarak saf ol ey Allah'ın kulu
Sufi bolub ul yalğan demi ötmese behrakSufi olup o yalan demi geçmese iyidir
 
Allah dese kılsa nihan bid'at-ı bisyarAllah dese eylese gizli sayısız bidatı
Andağ sufiler roze namaz tutmasa behrakÖyle sufiler oruç, namaz kılmasa iyidir
 
Her kimni öz yolıda eyley şeydaHer kimi öz yolunda eyleyince tutkun
Divâne-i jülideni ayb etmese behrakSevgilinin divanesini ayıp etmese iyidir
 
Hakknı tanugan özgeni hergiz tanumaslarHakk’ı tanıyanlar özgeleri asla tanımazlar
Allah demegen bolsa anı ölgeni behrakAllah demeyen olsa onun ölmesi iyidir
 
Sufi bolasen hayu heves kılmağıl aslaSufi olasın hay u heves eyleme asla
İt nefsi üçün bendege kan tutmasa behrakKöpek nefsi için kullara kan tutmasa iyidir
 
Rezzak deding berdi senge rızk u ferevanRezzak dedin verdi sana rızık ve nasip
Şeytan sözige bende kulak salmasa behrakŞeytan sözüne kul kulak asmasa iyidir
 
Hakdın eşitib aydı munı Ahmedi MiskinHakk'dan işitip söyledi bunu Miskin Ahmed
Çın bendesini sinesidin ketmese behrakGerçek bağlısının sinesinden gitmese iyidir...