Türk Bitig: Tealallah aşıklarga berdi ışkınEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-12
Tealallah aşıklarga berdi ışkınAllah Teala aşıklara verdi aşkını
Şakir bolup ortab yanıp küydüm menaŞükreden olup tutuşup yandım ben ya
İkki alem közlerimge haşhaş daneİki alem gözlerime haşhaş tanesi
Körünmedi yalğuz Hak'nı süydüm menaGörünmedi yalnız Hakk'ı sevdim ben ya
 
Candın keçip yalğuz Hak'nı canğa koştumCandan geçip yalnız Hakk'ı cana kattım
Andın songra derya bolup tolup taştımOndan sonra derya olup dolup taştım
Lamekan'nı seyr etiban makam aştımLamekan-ı seyrederek makam aştım
Dünya ukbin yüz ming talak koydım menaDünya ardında yüzbin talak koydum ben ya
 
Hak aldıda akl-ı kamil dem uralmasHakk önünde en üstün akıl bile duramaz
Işk şiddeti tuğyan kılsa bir dem turmasAşk şiddeti coşsa bir an durmaz
Pervane dek ahger bolub özin bilmesKelebek gibi kor haline gelip kendini bilmez
Bu sırlarnı Canane'din tuydum menaBu sırları Sevgili'den duydum ben ya
 
Tarikatnı yollarını ukbası köpTarikatın yollarının ötesi çok
Pak ışkını kolğa almay bolmas yürüpTemiz aşkını ele almadan yürüyüp olmaz
Didarını körse bolmas tün kün uyupCemalini görse olmaz gece gündüz uyuyup
Heç uhlamay didarını kördüm menaHiç uyumadan cemalini gördüm ben ya
 
Tarikatnı yolı kattığ turfa şaştımTarikatın yolu çetin sonsuz şaştım
Başım kattı Pir-i muğan sarı kaçtımBaşım kurudu Pir-i Kamil'e kaçtım
Pir etegin tutup batın közin açtımPir eteğin tutup batın gözünü açtım
Resva bolup yollar kezip yürdüm menaRezil olup yollar gezip yürüdüm ben ya
 
Tarikatnı yollarıdur kattığ azabTarikatın yollarıdır çetin azap
Bu yollarda neçe aşık boldı turabBu yollarda nice aşık oldu toprak
Işk yolığa her kim kirse hali harabAşk yoluna her kim girse hali harap
Erenlerdin yolnı sorap yürdüm menaErenlerden yolu sorup yürüdüm ben ya
 
Tarikatnı yollarıdur turfa uluğTarikatın yollarıdır sonsuz yüce
Ruzi kılgan bendesige bolgay yavuğNasib kılan kuluna oldu yakın
Uçkunige takat kılmas yetti tamuğZerresine dayanamaz yedi cehennem
Ey yaranlar aziz candın toydum menaEy dostlar aziz candan doydum ben ya
 
Hakikatnıng manasige yetgen kişiHakikatın anlamına yeten kişi
Bihud bolup küyüb yanar içi taşıŞaşkın tutuşup yanar içi dışı
Kanlar akar közleridin akkan yaşıKanlar akar gözlerinden akan yaşı
Köz yaşımnı tuhfe kılıb bardım menaGözyaşımı armağan eyleyip vardım ben ya
 
Şeriatdur aşıklarnı efsanesiŞeriattır aşıkların efsanesi
Arif aşık tarikatnı dürdanesiArif aşık tarikatın inci tanesi
Kayda barsa cananesi hemhanesiNereye gitse Sevgili'si, evdeşi
Bu sırlarnı arş üstide kördüm menaBu sırları arş üstünde gördüm ben ya
 
Muhabbetni bağın kezmey aşık bolmasAşkın bağını gezmeden aşık olunmaz
Harlık-zârlık tartmagunca nefsing ölmesHakirlik-ağlamaklık çekmedikçe nefsin ölmez
Bir katrege kani bolmay ol dür bolmasBir damlaya razı olmadan o inci olmaz
Kani bolub has gevheridin aldım menaRazı olup has cevherinden aldım ben ya
 
Işk otıga küygen aşık rengi uçarAşk ateşine yanan aşığın rengi uçar
Ukba sarı cedel kılıb mundın köçerAhirete doğru çekip alıp burada geçer
Munda bolgan girihlerni anda açarBurada olan düğümlerini orada açar
Resul dünya cife dedi koydum menaRasul dünya leştir dedi bıraktım ben ya
 
Hakikatlik aşıklarnı rengi sonukGerçek aşıkların rengi soluk
Ayinege nazar kılsa andın tanukAynaya göz atsa ondan parlak
Özi hayran köngli veyran közi yaşlukÖzü hayran gönlü viran gözü yaşlı
Kudretige hayran bolup kaldım menaKudretine hayran olup kaldı ben ya
 
Allah aydı köb yığlasang körgüng meniAllah dedi "Çok ağlasan göresin Beni
Zari kılsang bendem deban ayğum seniAğlayıp inlesen kulum deyip söyleyim seni
Candın keçib meni ister aşık kanıCandan geçip beni isteyen aşık hani..."
İlham keldi çın kulakğa aldım menaİlham geldi gerçek kulağa aldım ben ya
 
Çın köngülde küygenlerge didar ataGerçek gönülde yananlara cemal armağan
Yalğan aşık yolğa kirse hemme hataYalancı aşık yola girse herşey hata
Çın aşıknı közi yaşlık kaddi dütaGerçek aşığın gözü yaşlı bedeni bükük
Düta bolup yer astığa kirdim menaBükük olup yer altına girdim ben ya
 
Hakikatlığ çın aşıkga tuhfe bergümHakikatli gerçek aşığa armağan vereyim
Ruzı mahşer neçüksen dep halin sorgumMahşer günü nasılsın deyip halini sorayım
Şefi' bolup şefaatnı özüm kılgumŞefaatçi olup şefaati kendim kılayım
Rahmetingdin ümid tutub keldim menaRahmetinden ümid tutup geldim ben ya
 
Kul Hace Ahmed Hak yadını algıl müdamKul Hoca Ahmed Hakk zikrini söyle daima
Hak'dın korkub tınmay yığla aleddevamHakk'dan korkup dinmeden ağla boyuna
Namaz okub ruze tutub her subh u şamNamaz kılıp oruç tutup her sabah akşam
Mundağ kılıb muradımğa yettim menaBöyle yapıp muradıma erdim ben ya