Türk Bitig: Gerekli değil aşk derdine deva sormakEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-118
Hâcet ermes ışk derdiğe devâ sormakGerekli değil aşk derdine deva sormak
Veyran etib ketgen ermiş devâsı yokViran edip gidenimiş devası yok
Canıng kıynab yaşıng akıb huşıng ketibCanını incitip yaşın akıp aklın gidip
Işk derdidin dostlar kattığ belası yokAşk derdinden dostlar acı belası yok
 
Her kim küyer canga alar ışknı otınHer kim yanar cana alır aşkın ateşini
Canı küyse azâsıdın çıkar tütünCanı yansa uzuvlarından çıkar duman
Bağrı anı sâd-paredür yoktur bütünBağrı onun paramparçadır yoktur bütün
Halkğa zâhir körünüb turgan yarası yokHalka zahiren görünüp duran yarası yok
 
Candın keçmey tabmas her kim canâneniCandan geçmeyince bulmaz her kim canânını
Körüb himmet kılmak kerek pervâneniGörüp himmet eylemek gerek pervâneyi
Körüb bilib otka urdı öz canınıGörüp bilip ateşe vurdu öz canını
Sûd u ziyan birle hergiz pervâsı yokKâr-zarar ile asla çekincesi yok .
 
Ança yürdüng ança turdung ey bi-haberO kadar yürüdün o kadar durdun ey habersiz
Nefs u şeytan işleridin kılğın hazerNefis-şeytan işlerinden eyle endişe
Bizdin burun tilim kervan kılgan seferBizden önce dilim kervan kılınca sefer
Ayta ketgen bu dünyanıng vefası yokSöyleye gider bu dünyanın vefası yok
 
Aytıb ötgen erenlerdin yolnı sorgılDeyip geçen erenlerden yolu sorasın
Seherlerde erte kobup çârzarb urgilSeherlerde erken kalkıp dört dövünesin
"Hû" sohbetin kurğan yere özüng urgil"Hû" sohbetini kuran yere özünü vurasın
Yolğa kirgen erenlerni hevası yokYola giren erenlerin hevası yok
 
Kul Hoca Ahmed aytdı dostlar işting munıKul Hoca Ahmed söyledi dostlar işitin bunu
Kaf tağı dek taşlar tegse çıkmas üniKaf dağı gibi taşlar değse çıkmaz sesi
Kimge aytıb kimge yığlay ışk derdiniKime söyleyip kime ağlayıp aşk derdini
Vallah-billah ışk derdini devası yokVallahi-billahi aşk derdinin devası yok...