Türk Bitig: Melamet şarabından içen cemaline battı yaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-117
Melâmetğe hamr içgen didâriğa battı yaMelamet şarabından içen cemaline battı ya
Pir kolıdın mey içgen envârığa battı yaMürşid elinden mey içen nurlarına battı ya
 
Akman birle karaman köb körüb edi devranAk yüzlü ile kara yüzlü çok görmüştü devran
Himmet kılıb atağa it suvretlik boldı yaHimmet eyleyip ataya köpek görünümlü oldu ya
 
İbrahimğa şek kılğan ot yakıb gül açılğanİbrahim’den şüphe eden ateş yakınca gül açılan
İnanmasang kelib bak körüb bilib aytdı yaİnanmazsan gelip bak görüp bilip dedi ya
 
Şeytan yolığa kirgen Ahmed'ge taşlar atğanŞeytan yoluna giren; Ahmed'e taşlar atan
Tahtes-sera tekinde demdâr bolub yatdı yaToprağın altında tek başına yalnız olup yattı ya
 
Evliyâğa yetgenler dünyasıdın ötgenlerEvliyaya yetişenler dünyasından geçenler
Ihlâslık kul halk içre muradıga yetdi yaİhlaslı kul halk içinde muradına yetti ya
 
Kul Hace Ahmed özing bil günahıngnı hazır kılKul Hoca Ahmed özünü bil günahını hazır kıl
Gaflet birle yatmağıl şeytan mendin kaçtı yaGaflet ile yatma şeytan benden kaçtı ya...