Türk Bitig: Her kişi görse cemalin dünya işini berbat ederEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-116
Her kişi körse cemaling dünya işin berbâd eterHer kişi görse cemalin dünya işini berbat eder
Keçe kündüz tınabilmes Hüdâyını yâd eterGece-gündüz dinebilmeden Allah’ını yad eder
 
Kim anıng köyide bolsa Hak anıng könglidedürKim O’nun yolunda olsa Hakk onun gönlündedir
Her sarı barsa oşal yarı birle pervaz eterHer nereye gitse o yari ile kanatlanır
 
Keşki men daim sening yadıng birle bolgay edimKeşke ben daima senin yadın ile olsaydım
Bakışıng yüz ming meningdek bendeni azâd eter ;Bakışın yüzbin benim gibi kulunu azad eder
 
Ma'rifet meydanı içre bu köngülni şâd etibMarifet meydanı içinde bu gönlünü şad edip
Dünyasın terk eylegenler Hak birle sevda eterDünyasını terk eyleyenler Hakk ile sevda eder
 
Arif uldur bolsa aşık halkada cevlan etibArif odur olsa aşık halkada yer alarak
İsti'anetni tileb ol pirni kalkan eterYardımını dileyip o mürşidi kalkan eder
 
Huş acâib u garâib bu Hüda'nıng işleriNe hoş, ilginç, gariptir Hakk'ın işleri
Birisin göya kılıban birisin gungkâr eterBirisini konuşkan eyleyip birisini dili tutulmuş eder
 
Körgil uşbu dünya üçün köb cefalar eylesengGör bu dünya için çok cefalar eylesen
Ahiri heç uşbu dünya yer birle yeksan eterSonu hiç; bu dünya yer ile yeksan eder
 
Keçe kündüz arzu kılsang anıng didârınıGece-gündüz arzu eylesen O’nun cemalini
Saf kılgıl bu köngülni bir küni derbâr eterSaf eyle bu gönlünü birgün maksada erdirir
 
Ey Kul Ahmed sen yürüb gamgin köngülni avlagilEy Kul Ahmed sen yürüyüp gamlı gönülü avla
Ehl-i dil bolgan kişi gamgin köngülni şad eterGönül ehli olan kişi gamlı gönülü şad eder.