Türk Bitig: La ilahe illallah diyen kulun ağzındanEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-113
"Lailahe İllallah" degen kulnı ağzıdın"La ilahe illallah" diyen kulun ağzından
Bir yeşil kuş boluban uçar ermişBir yeşil kuş olarak uçar imiş
Kanatları tokuğluk dür yakutdınKanatları dokunmuş inci yakutdan
Pervaz kılıb arşdın arşga uçar ermişKanatlanıp arştan arşa uçar imiş
 
Ul kuşka kudret birle ming til bergeyO kuşa kudret ile bin dil verince
Barça tilde oşal kulnı Hakdın kulgayBütün dillerde o kulu Hakk’dan isteyince
Rabbaniğe çengelini urub yulğayRabbani çengelini vurup yolunca
Tüni küni yarlıka dep aytar ermişGece-gündüz âffeyle"deyip söyler imiş
 
Eya dostlar oşal kuşnı ayanınıEy dostlar o kuşun gerçeğini
Men aytayım siz tinglengiz beyanınıBen söyleyim siz dinleyin beyanını
Köp nâdânlar bilmez ul kuş pâyânınıÇok cahiller bilmez o kuşun değerini
Kolung tutub behişt içre kirer ermişElini tutup cennet içine girer imiş
 
Ul kuş aytur hergiz tınmay men bir zamanO kuş der asla dinmeden ben bir zaman
Ta bermese Kadir menge darü'l-emanTa vermese Kadir bana emniyet yurdu
Heç kalmagay bu könglide zerre gümânHiç kalmayınca bu gönülde zerre şüphe
Andın songra karar tapıb konar ermişOndan sonra karar bulup konar imiş
 
Roze tutub namaz okub tevbe kılğanOruç tutup namaz kılıp tevbe eyleyen
Seher turub Allah teyu kulluk kılğanSeherlerde kalkıp Allah diye kulluk eyleyen
Meşayıhlar hidmetini tamam kılğanŞeyhlerin hizmetini tamam eyleyen
Andağ kullar Hak didârın körer ermişÖyle kullar Hakk cemalini görür imiş
 
Bu Yesevi Miskin Ahmed hayran kalıbBu Yesevi Miskin Ahmed hayran kalıp
"La İlahe İllallah"nı tilge alıb"La İlahe illallah"ı dile alıp
Hak zikrini canu dilge vâsıl kılıbHakk zikrini can ve gönlüne vasıl eyleyip
Uç kuşını lâmekânda körer ermişUç kuşu mekansızlıkta görür imiş